Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba o náhradu škody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2121 dokumentov
1134 dokumentov
8036 dokumentov
457 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada škody
R 86/1970
Právna veta: Rozhodováni o žalobě na náhradu škody způsobené zaviněným porušením povinností při výstavbě studny náleží do pravomoci soudu.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali toho, aby žalovaný byl uznán povinným nahradit jim škodu, která jim — podle jejich tvrzení — vznikla tím, že v jejich studni poklesla voda značně pod průměrný stav, když žalovaný dal v její blízkosti vyhloubit novou studnu a provádět zkoušky vydatnosti (čímž porušil spojitost spodních zvodnatělých vrstev). Usnesením okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 27. 3. 1969 bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci budou spisy postoupeny ONV v Ústí nad Orlicí jako orgánu přísluš
R 41/1975
Právna veta: Pre záver o tom, či späťvzatie návrhu je alebo nie je v rozpore so záujmom spoločnosti, treba v prípade žaloby o náhradu škody na zdraví zistiť aj to, aké sá dôvody a motívy spiťvza- tía žaloby zo strany žalobcu.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd uložil žalovanému zaplatiť mu 25 014 Kčs z dôvodu straty na zárobku počas práceneschopnosti, bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. Uviedol, že žalovaný ako vodič motocykla, na ktorom sa viezol aj žalobca, zapríčinil haváriu, pri ktorej žalobca utrpel zranenie a vznikla mu žalobou uplatňovaná škoda. Na súdne pojednávanie určené na 19. 11. 1970 sa žalovaný nedostavil; doručenie predvolania nebolo vykázané. Matka žalovaného oznámila adresu jeho praco
R 40/1971
Právna veta: Škoda z vloupání do prodejny socialistické organizace nespočívá jen v hodnotě pachatelem vloupání odcizeného nebo poškozeného zboží a zařízení prodejny, ale může spočívat i v majetkové újmě, vzniklé tím, že by organizace nemohla dosáhnout uspokojení nároku na vyúčtování majetkových hodnot, které svěřila hmotně odpovědnému pracovníkovi, když by se podařilo tomuto pracovníkovi zprostit se odpovědnosti za svěřené hodnoty právě z toho důvodu, že pachatel vloupání prokazatelně vytvořil svým protiprávním jednáním takovou situaci na prodejně, která hmotně odpovědnému pracovníkovi bránila se svěřenými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal na žalovaných náhrady škody, kterou způsobili společně tím, že se 22. 1. 1969 a 17. 2. 1969 vloupali do provozovny žalující organizace v Ž. Žalobce tvrdil, že jde o další škodu navíc kromě té, jejíž náhrada mu byla přiznána rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem z 9. 7. 1969 sp. zn. 3 To 828/69. Dovozoval, že žalovaní po vloupání ponechali provozovnu nezajištěnou, takže této skutečnosti mohly využít třetí osoby a odcizit z provozovny další věci. Žalovaní namítali, ž
Meritum Služby
R 37/1978
Právna veta: Poškozením věci, kterou organizace převzala od občana k provedení služby (§ 237 o. z.), je poškození mechanické i chemické (např. sražení šatstva po chemickém vyčištění).

Úryvok z textu:
Okresní soud v Prachaticích uložil žalovanému podniku komunálních služeb, aby zaplatil žalobci jako náhradu škody za oblek poškozený v čistírně 800 Kčs. V odvolání proti tomuto rozsudku žalovaná organizace namítala, že sražení oděvu nelze považovat za mechanické poškození ve smyslu ustanovení § 237 o. z. K čištění oděvu bylo použito předepsaného technologického postupu chemického čištění, běžně používaného, aniž se vyskytl jiný případ sražení oděvu. Organizaci provádějící čištění není ulo
Právna veta: Přiznal-li soud v trestním řízení soudním poškozenému náhradu škody nižší částkou, než kterou poškozený uplatnil v tomto řízení, aniž poškozeného odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 229 odst. 2 trestního řádu ), jde v této zbývající části nároku o věc nerozsouzenou a tuto část nároku lze uplatnit žalobou v občanském soudním řízení.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal náhrady škody, kterou mu žalovaní způsobili svou trestnou činností, za niž byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trestním řízení soudním. Po provedeném dokazování výslechem obou žalovaných jako účastníků řízení a obsahem spisu obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 2 T 1/79 rozhodl obvodní soud pro Prahu 10 27. 11. 1979 tak, že řízení zastavil a vyslovil, že se žádnému z účastníků nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně dovodil,
R 33/1978
Právna veta: Má-li advokátní poradna více místně oddělených pracovišť, je nutno z hlediska doručování písemností určených advokátům (§ 48 odst. 2 o. s. ř.) považovat za advokátní poradnu toto místně oddělená pracoviště a na adresu tohoto pracoviště je třeba doručit písemnost určenou advokátovi.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního souduv Gottwaldově bylo částečně vyhověno žalobě o náhradu škody. Po vyhlášení tohoto rozsudku, avšak ještě před jeho doručením účastníkům, udělil druhý žalovaný pro své další zastupování v této věci plnou moc advokátu advokátní poradny v G. — pracoviště v N. Takto zvolenému zástupci druhého žalovaného byl na adresu „JUDr. L. T., AP G.“ rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 8. 1. 1976 advokátní poradně v G. Nedopatřením pracovnic advokátní poradny v G. nebyl však tento r
R 44/1978
Právna veta: Náklady na dietní stravování např. při infekční žloutence jako nemoci z povolání jsou pa dobu, po kterou potřeba tohoto stravování trvá, účelně vynaloženými náklady spojenými s léčením (§ 193 odst. 1 písm c/ zák. práce).

Úryvok z textu:
Okresní soudv Hodoníně rozsudkem částečně vyhověl žalobě o náhradu škody z nemoci z povolání, která vznikla žalobkyni zvýšenými náklady na dietní stravu po dobu léčení v částce 575 Kčs; jinak byla žaloba zamítnuta. Žalovaná organizace byla dále uznána povinnou nahradit žalobkyni náklady řízení v částce 54 Kčs. Soud prvního stupně vyšel z názoru, že žalobkyně měla zvýšené náklady v době od 22. 12. 1974 do 15. 4. 1975, tj. 115 dnů. Výši těchto nákladů soud určil částkou 5 Kčs denně. Za dobu ho
Právna veta: Vecnou škodou v zmysle ustanovenia § 197 ods. 1 písm. e) Zák. práce je len taká škoda, ktorá sa prejavila na majetku poškodeného pracovníka v čase jeho smrti. Takouto škodou nie je teda nárok manželky zomretého pracovníka na úhradu nákladov vynaložených na práce vykonávané teraz inou osobou, ktoré predtým vykonával jej manžel. Túto náhradu možno priznať len ako náhradu na výživu pozostalých ( § 197 ods. 1 písm. c/ Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala náhrady škody, ktorá jej vznikla v dôsledku smrti Jej manžela následkom pracovného úrazu u žalovanej organizácie. K úrazu jej manžela došlo 28. 6. 1976 pri postrekovaní buriny pri ohrade lesnej škôlky postrekovačmi prostriedkom. V dôsledku poškodeného tesnenia na pumpe rozstrekovača časť roztoku mu striekala na chrbát a zadnú časť krku. Na následky tohto pracovného úrazu (otravu) jej manžel zomrel. Žalovaná organizácia jej vyplatila náhradu škody vo výške 80
R 17/1988
Právna veta: Organizace není oprávněna vzít zpět návrh na zahájení řízení (§ 98 odst. 1 o. s. ř.), který za ni podal prokurátor podle ustanovení § 35 odst. 1 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou podle ustanovení § 35 odst. 1 o. s. ř. se domáhal městský prokurátor v Plzni vydání rozsudku, jímž by bylo žalovanému uloženo zaplatit organizaci (v jejíž věci byla žaloba podána) částku 10 000 Kčs s příslušenstvím. Organizace však ve svém vyjádření uvedla, že se zahájením řízení nesouhlasí, a prohlásila, že žalobu bere zpět. Okresní soud Plzeň-město usnesením řízení zastavil. Dovodil, že i v tomto řízení, zahájeném žalobou prokurátora podanou podle ustanovení § 35 odst. 1
MENU