Nájdené rozsudky pre výraz: znaky trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 240

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1817 dokumentov
718 dokumentov
2140 dokumentov
3 dokumenty
72 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Doprava
Právna veta: I. K rozlišování formálních znaků a materiálního znaku trestného činu. Porušení důležité povinnosti patří mezi formální znaky trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 tr. zák. Tento znak může být naplněn např. tím, že řidič použije k jízdě motorového vozidla, o němž mu je známo, že dochází k selhávání činnosti jeho brzd. Okolnost, že za špatný technický stav vozidla odpovídají ještě další osoby, není důvodem, který by vylučoval naplnění znaku porušení důležité povinnosti u řidiče. Je však třeba ji hodnotit z hlediska stupně nebezpečnosti činu pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského prokurátora v Praze z 12. ledna 1988 sp. zn. 3 Kpt 1/88 i usnesení okresního prokurátora v Příbrami z 9. listopadu 1987 sp. zn. Pv 666/87 a tomuto prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Příbrami ze dne 24. 8. 1987 sp. zn. VV-309/87 bylo podie § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno tre
Právna veta: Pojízdný pracovní stroj, který plní funkci bagru a buldozeru, je motorovým vozidlem, jeho neoprávněné užívání zakládá proto znaky trestného činu neoprávněného užívání cizího .motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák. a nikoliv znaky trestného činu neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 z 26. listopadu 1981 sp. zn. 2 T 286/81 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 z 26. listopadu 1981 sp. zn. 2 T 286/81 byl obviněný }. H. uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu nápravné
Merito veci Verejný činiteľ
R 49/1980
Právna veta: Riaditeľ strednej školy je pri rozhodovaní o prijímaní uchádzačov na strednú pedagogickú školu verejným činiteľom v zmysle § 89 ods. 8 Tr. zák. Preto naplní znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ak prijme uchádzača na strednú školu, hoci uchádzač nesplnil podmienky pre prijatie na strednú školu ustanovené príslušnými predpismi. Ak prijme úplatok v súvislosti s rozhodovaním o prijímaní uchádzača na strednú školu, naplní aj znaky trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 ods. 1, 3 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 1. februára 1979 sp. zn. 2 T 9/79 vo výroku o treste a Okresnému súdu v Lučenci prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 1. februára 1979 sp. zn. 2 T 9/79 bol obvinený Š. V. uznaný za vinného z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že a
Právna veta: I. K výkladu znaků trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, odst. 3 tr. zák. II. Při posuzování stupně společenské nebezpečnosti jednání, které naplňuje formální znaky trestného činu narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství (podle § 125 odst. 1 tr. zák.), je nutno hodnotit i ekonomickou odůvodněnost porušovaných předpisů. Skutečnost, že tyto předpisy byly po spáchání činu zrušeny jako ekonomicky nevyhovující, výrazně snižuje stupeň nebezpečnosti takového činu pro společnost.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Liberci z 21. 3.1986 sp. zn. 3 T 701/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obviněné obžaloby. Z odůvodnění: Obžalobou okresního prokurátora v Liberci bylo obviněným kladeno za vinu, že 1. obvinění E. R., V. B., V. G. a J. P. jako ředitelé obchodních skupin č. 1, 5, 7, 9 OZO Skloexport v době od 1. 1. 1979 do 30. 9. 1980 v jednotlivých čtvrtletích v Liberci v úmysl
Merito veci Prijímanie úplatku
R 23/1982
Právna veta: Prenechanie poradia na zakúpenie osobného motorového vozidla za peňažnú odmenu nenaplňuje znaky trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 Tr. zák. O tento trestný čin by však mohlo ísť vtedy, keby osoba obstarávajúca veci všeobecného záujmu, ktorou je aj predaj motorových vozidiel, za úplatu uprednostnila zákazníka pri kúpe motorového vozidla (porov. č. 17/1978 Zb. rozh. tr.). Ak tzv. prenechanie poradia spočíva v tom, že páchateľ si zaistí poradie, zakúpi motorové vozidlo na svoje meno a ihneď ho so ziskom prevedie na inú osobu, naplňuje znaky trestného činu špekulácie podľa § 117 Tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Lučenci zo 16. októbra 1980 sp. zn. 2 T 233/ 80 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. novembra 1980 sp. zn. 5 To 604/80 v časti týkajúcej sa obvinených L. R., M. B. a A. B. a okresnému prokurátorovi v Lučenci prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Zodôvodnenia: Okresný prokurátor v Lučenci podal na Okresnom súde v Lučenci
R 41/1982
Právna veta: Motorovým vozidlom v zmysle § 209a Tr. zák. sa rozumie vozidlo určené na prepravu osôb alebo nákladov každého druhu, ktoré sa pohybuje motorickou silou po ceste {§ 7 ods. 3, 4 vyhlášky č. 100/1975 Zb.}. Ich rozdelenie je uvedené v technickej norme ČSN 30 00 24. Neoprávnené používanie traťového motorového vozíka, ktorý sa pohybuje motorickou silou po železničných koľajniciach, nezakladá preto znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a Tr. zák. Môže však vykazovať znaky trestného činu neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Čadci z 23. apríla 1981 sp. zn. 2 T 195/81 bol obvinený Š. B. uznaný za vinného z trestných činov sprenevery podľa § 248 ods. 1 Tr. zák. a neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 21. 1. 1981 v Krásnom nad Kysucou predal päť balíkov pozinkovaného pletiva, ktoré mu zveril do úschovy poškodený A. B., a toto pletivo prepravil pre kupujúceho A. Š. do Kysuckého Nového Mesta na
Právna veta: Stejný způsob provedení činů (dílčích aktů) časově souvislé trestné činnosti nečiní z nich jeden pokračující skutek, jestliže každý z dílčích aktů zakládá znaky jiného trestného činu, tj. jeden znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a druhý znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Odcizení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví i z majetku v osobním vlastnictví by snGhlo tvořit jeden pokračující skutek jen tehdy, kdyby celou trestnou činnost bylo možno posoudit jako přečin proti majetku v socialistické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního prokurátora v Pardubicích ze dne 30. května 1985 sp. zn. Pv 887/84, jimiž v prvním případě podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ve druhém případě podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání proti obviněné R. K. pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. o př
Merito veci Opustenie dieťaťa
Právna veta: K vzťahu medzi trestným činom opustenia dieťaťa v zmysle § 212 tr. zák. a ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. Ak matka dieťaťa zanedbá starostlivosť o choré dieťa najmä tým, že nezabezpečí včas lekársku pomoc, ale lieči dieťa sama nesprávnym spôsobom a dieťa v dôsledku toho zomrie, dopúšťa sa trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. Ak za týchto okolností opustí na kratší čas domácnosť a ponechá choré dieťa bez dozoru a opatery, táto skutočnosť by však sama osebe nemohla vystaviť dieťa nebezpečenstvu ujmy na zdraví alebo smrti, ide len o súčasť konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Považskej Bystrici zo 17. septembra 1982 sp. zn. 1 T 586/82 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. novembra 1982 sp. zn. 5 To 454/82 a Okresnému súdu v Považskej Bystrici prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici sp. zn. 1 T 586/82 zo 17. septembra 1982 bola obvinená O. H. uznaná za vin
R 37/1977
Právna veta: K rozlišování mezi trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák. při nelegálním odčerpávání tzv. přebytků v provozovně veřejného stravování. Vznikají-li přebytky jinak než úmyslným poškozováním spotřebitelů, má jejich odčerpání znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák.; jsou-li však přebytky vytvořeny úmyslným poškozováním spotřebitelů, kteří nejsou socialistickou organizací (srov. č. 49/1971 Sb. rozh. tr.), má jejich o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil rozsudky krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 4. 1976 sp. zn. 6 To 170/76 a okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 17. 2. 1976 sp. zn. 2 T 23/76 a přikázal Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, aby věc obviněného J. T. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 17. 2. 1976 sp. zn. 2 T 23/76 byl obviněný J. T. uznán vinným trestným činem r
MENU