Nájdené rozsudky pre výraz: znalecká činnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

300 dokumentov
253 dokumentov
1420 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Odborné vyjadrenie
Kľúčové slová: znalecká činnosťodborné vyjadrenie
R 14/1986
Právna veta: Odborné vyjádření podle § 105 odst. 1 věta druhá tr. ř. je oprávněn podat jen příslušný orgán, nikoli jednotlivec jako soukromá osoba.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost městského prokurátora proti usnesení městského soudu v Praze ze dne 7. srpna 1984 sp. zn. 3 T 14/84. Z odůvodnění: Obvodní prokurátor pro Prahu 8 podal obžalobu na mladistvého R. Š. pro trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák., trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák.
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecká činnosťznalecký posudok
R 15/1986
Právna veta: Skutečnost, že jedním ze zpracovatelů posudku státního ústavu, jímž byl v přípravném řízení přezkoumán posudek znalců ve smyslu § 110 odst. 1 tr. ř., byl jeden ze znalců, kteří přezkoumávaný posudek podali, je vadou tohoto řízení, pro niž je třeba věc vrátit prokurátorovi k došeíření.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost krajského prokurátora proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. prosince 1983 sp. zn. 1 T 21/83. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajský soud podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil věc proti obviněnému MUDr. M. S. pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. a další trestné činy krajskému prokurátorovi k došetření. Podle odůvodnění napadeného usnesení obžaloba opírá vinu obviněného o znalecký posudek
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcapribratie znalcaznalecká činnosťznalecký dôkaz
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský prokurátor v Košiciach podal na obžalovaných M. Š., P. K. a A. S. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák., ktorého sa dopustili v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že vo februári a apríli 1980 ako pracovníci n. p. Chemosvit vo Svite vnikli počas nočnej smený do skladu merania a regulácie, odkiaľ odcudzili rôzne náhradné elektronické dielce a polovodiče v celkovej hodno
Merito veci Znalecký posudok
Právna veta: Znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů ani z hlediska jejich věrohodnosti ani v tom směru, zda skutečnost, o níž podává zprávu, je prokázána. Jestliže provedené důkazy, na jejichž podkladě má znalec podat posudek, jsou ve vzájemném rozporu, znalec je povinen vypracovat posudek s ohledem na všechny v úvahu přicházející alternativy. Orgán činný v trestním řízení poskytne znalci v tomto směru potřebné vysvětlení ze spisů a vymezí jeho úkoly (§ 107 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Dne 3. 3. 1980 vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury zastavil podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. trestní stíhání v trestní věci J. J., proti němuž bylo vzneseno obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 25. 7. 1977 asi ve 14.30 hod. na silnici č. 6 při osadě Loučky, okr. Sokolov, při řízení služebního motorového vozidla zn. Škoda 110 L nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy situaci na vozovce, čímž zavinil sr
Merito veci Znalecký dôkaz
Právna veta: Činnosť znalca v zmysle § 105 ods. 1 Tr. por. sú popri znalcoch zapísaných v zoznamoch znalcov oprávnene vykonávať ústavy alebo iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť v príslušnom odbore a zapísané v zoznamoch ministerstiev spravodlivosti ČSR a SSR (§ 2 ods. 1, § 21 ods. 1, 3 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch). Takýmto špecializovaným pracoviskom je aj Odbor kriminalistickej techniky a expertíz zriadený pri Mestskej správe VB v Bratislave.

Úryvok z textu:
Mestský prokurátor v Bratislave podal na Mestskom súde v Bratislave obžalobu proti obvinenému Z. A. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb. Trestný čin ublíženia na zdraví mal podľa obžalobného návrhu obvinený spáchať tak, že 1. 1. 1980 v čase od 00.10 hod. do 00.20 hod v Bratislave na terase spoločenského domu Vernosť napadol poškodeného T. H., bil a kopal ho po celom tele aj
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecká činnosťznalecký posudok vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 55/1986
Právna veta: K hodnocení znaleckého posudku o duševním stavu obviněného. Jestliže znalci psychiatři zkoumající duševní stav obviněného činí svůj nález závislým na úrazu hlavy obviněného a jeho následcích, musí se ve svém posudku vyrovnat s dosavadní zdravotnickou dokumentací týkající se tohoto úrazu a jeho následků včetně předchozích posudků znalců psychiatrů, kteří se těmito otázkami v minulosti již zabývali. Bez objasnění a zdůvodnění odlišných závěrů nelze považovat posudek znalců za úplný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele Obvodní správy SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 ze dne 17. ledna 1985 sp. zn. ČVS: VV-402/84 a uvedenému vyšetřovateli přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele OS SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 CVS: VV-402/84 ze dne 22. 11. 1984 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu podle § 25
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. augusta 1979 sp. zn. 1 T 16/79 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. decembra 1979 sp. zn. 1 To 59/79 bola obvinená V. K. oslobodená podľa § 226 písm. d) Tr. por. z obžaloby pre dvojnásobný trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý údajne spáchala tak, že 23. mája 1978 v čase od 5.45 do 6.45 hod. vo svojom byte v P. v dôsledku neusporiadaných rodinných pomerov ovplyvnených nadmerným požívaním alkoholických nápojov usmrtila najprv dcéru M
Právna veta: Výpočet časových údajů souvisejících s dopravní nehodou je objasněním skutečnosti důležité pro trestní řízení, ke kterému je třeba odborných znalostí ve smyslu § 105 odst. 1 věta první ír. ř. Soud je povinen přibrat znalce, i když sám má takové znalosti, které by mu umožňovaly výpočet provést.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 4. 11. 1986 sp. zn. 6 To 437/86 a rozsudek okresního soudu v Olomouci z 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 a okresnímu prokurátorovi v Olomouci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 byla obviněná J. Z. uznána vinnou trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr
R 2/1982
Právna veta: Za znalca z odboru psychiatrie v zmysle § 116 ods. 1 Tr. por., ktorý môže vyšetriť duševný stav obvineného, možno pribrať len lekára psychiatra, ktorý získal predpísaným spôsobom vysokoškolské lekárske vzdelanie a špecializáciu v odbore psychiatrie. Takýmto znalcom nemôže byť klinický psychológ, ktorý nemá lekárske vzdelanie, hoci by aj pracoval ako tzv. iný odborný pracovník v zdravotníctve na úseku psychiatrie a získal tak odborné znalosti z odvetvia psychiatrie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR v konaní podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 30. 12. 1980 sp. zn. 3 To 58/80 v časti týkajúcej sa obvineného J. J. a Najvyššiemu súdu SSR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Odôvodnenie: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25. júna 1980 sp. zn. 2 T 21/80 bol obvinený J. J. uznaný za vinného: 1. z trestného činu vraždy spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 219 Tr. zák., 2. z trestného činu l
Merito veci Skrátenie dane
R 28/1979
Právna veta: Úmyslné jednání pachatele, jímž docílí, že mu daň z příjmů obyvatelstva nebyla vůbec vyměřena nebo mu byla vyměřena v nižší částce, je dokonaným trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák., jestliže byla daň zkrácena ve větším rozsahu. Podání přiznání k dani z příjmů obyvatelstva obsahující nesprávné údaje, na jejichž podkladě by mělo dojít k vyměření nižší daně, než jaká by odpovídala skutečnému zdanitelnému příjmu, je — zamýšlel-li pachatel zkrátit daň ve větším rozsahu — pokusem trestného činu zkrácení daně podle § 8 odst. 1, § 148 odst. 1 tr. zák., jestliže k vyměření nižš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 1978 sp. zn. 5 To 52/78 a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 1. 1978 sp. zn. 2 T 18/78 byl obviněný J. J. uznán vinným trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák., který spáchal tím, že jako daňový poplatník zatajoval svůj skutečně dosažený pří
MENU