Nájdené rozsudky pre výraz: znalecký posudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 196

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9837 dokumentov
4899 dokumentov
45353 dokumentov
154 dokumentov
103 dokumentov
136 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalci (tlmočníci) nezapísaní do zoznamuznalecký posudok zložiť sľub
R 3/1987
Právna veta: Skutečnost, že přibraný znalec nezapsaný do seznamu (§ 24 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb.), složil slib podle § 6 cit. zák. po provedení úkonů potřebných k přípravě posudku, ale ještě před jeho podáním (§ 24 odst. 2 cit. zák.), není takovou vadou, která by mohla mít vliv na správnost posudku a na jeho účinnost.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného V. J. proti rozsudku krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 20. listopadu 1985 sp. zn. 1 T 64/83. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný V. J. uznán vinným návodem k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 10 odst. 1 písm. b), § 132 odst. 1 písm. a), odst. 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na osm a půl roku se zařazením do druhé nápravně výchovné skupiny a k peněžitému tres
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecká činnosťznalecký posudok
R 15/1986
Právna veta: Skutečnost, že jedním ze zpracovatelů posudku státního ústavu, jímž byl v přípravném řízení přezkoumán posudek znalců ve smyslu § 110 odst. 1 tr. ř., byl jeden ze znalců, kteří přezkoumávaný posudek podali, je vadou tohoto řízení, pro niž je třeba věc vrátit prokurátorovi k došeíření.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost krajského prokurátora proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. prosince 1983 sp. zn. 1 T 21/83. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajský soud podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil věc proti obviněnému MUDr. M. S. pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. a další trestné činy krajskému prokurátorovi k došetření. Podle odůvodnění napadeného usnesení obžaloba opírá vinu obviněného o znalecký posudek
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcapribratie znalcaznalecká činnosťznalecký dôkaz
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský prokurátor v Košiciach podal na obžalovaných M. Š., P. K. a A. S. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák., ktorého sa dopustili v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že vo februári a apríli 1980 ako pracovníci n. p. Chemosvit vo Svite vnikli počas nočnej smený do skladu merania a regulácie, odkiaľ odcudzili rôzne náhradné elektronické dielce a polovodiče v celkovej hodno
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecká činnosťznalecký posudok vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 55/1986
Právna veta: K hodnocení znaleckého posudku o duševním stavu obviněného. Jestliže znalci psychiatři zkoumající duševní stav obviněného činí svůj nález závislým na úrazu hlavy obviněného a jeho následcích, musí se ve svém posudku vyrovnat s dosavadní zdravotnickou dokumentací týkající se tohoto úrazu a jeho následků včetně předchozích posudků znalců psychiatrů, kteří se těmito otázkami v minulosti již zabývali. Bez objasnění a zdůvodnění odlišných závěrů nelze považovat posudek znalců za úplný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele Obvodní správy SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 ze dne 17. ledna 1985 sp. zn. ČVS: VV-402/84 a uvedenému vyšetřovateli přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele OS SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 CVS: VV-402/84 ze dne 22. 11. 1984 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu podle § 25
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz znalecké dokazovaniesociálne zabezpečenie
R 44/1985
Právna veta: Znalecký posudok podaný v zmysle ustanovenia § 127 O.s.p. súdom ustanoveným znalcom v konaní o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci má hodnotiť zdravotný stav žiadateľa o dôchodok a objasniť vplyv jeho zdravotného stavu na pracovnú schopnosť žiadateľa o dôchodok, prípadne má posúdiť tiež otázku, či zamestnanie odporúčané príslušnou komisiou sociálneho zabezpečenia môže z lekárskeho hľadiska žiadateľ o dôchodok vykonávať bez ohrozenia svojho zdravotného stavu. Znalecký posudok nemá však obsahovať záver, či žiadateľ o dôchodok je alebo nie je Invalidný (čiastočne invalidný).

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 21. 9. .1981 zamietol žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa záverov posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v T. nespĺňa podmienky úplnej invalidity podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. Krajský súd v Bratislave preskúmal toto rozhodnutie* doplnil dokazovanie vyjadrením posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia KNV, ako aj posudkom znalca—lekára, a preskúmavané rozhodnutie
Merito veci Znalecký posudok
Právna veta: Znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů ani z hlediska jejich věrohodnosti ani v tom směru, zda skutečnost, o níž podává zprávu, je prokázána. Jestliže provedené důkazy, na jejichž podkladě má znalec podat posudek, jsou ve vzájemném rozporu, znalec je povinen vypracovat posudek s ohledem na všechny v úvahu přicházející alternativy. Orgán činný v trestním řízení poskytne znalci v tomto směru potřebné vysvětlení ze spisů a vymezí jeho úkoly (§ 107 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Dne 3. 3. 1980 vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury zastavil podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. trestní stíhání v trestní věci J. J., proti němuž bylo vzneseno obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 25. 7. 1977 asi ve 14.30 hod. na silnici č. 6 při osadě Loučky, okr. Sokolov, při řízení služebního motorového vozidla zn. Škoda 110 L nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy situaci na vozovce, čímž zavinil sr
Merito veci Znalecký posudok
R 66/1980
Právna veta: I. Podá-li písemný znalecký posudek znalec sice zapsaný do seznamu znalců podle zák. č. 36/1967 Sb., který však v konkrétní trestní věci nebyl podle § 105 odst, 1 tr. ř. přibrán za znalce orgánem činným v trestním řízení, nejde o důkaz přibráním znalce ve smyslu § 105 odst. 1 tr. ř., ale o listinný důkaz ve smyslu § 112 odst. 2 tr. ř. II. O posudek ústavu lze požádat pouze při splnění zákonných podmínek uvedených v § 110 odst. 1 tr. ř., tj. jde-li o případ vyžadující zvláštního vědeckého posouzení. Za takový případ nelze považovat vyčíslení nákladů opravy havarovaného motorového vozidla. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti krajského prokurátora Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze ze dne 27. dubna 1978 sp. zn. 1 T 1/78, jímž byla trestní věc obv. V. S. vrácena podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. prokurátorovi k došetření, a přikázal krajskému soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Krajský prokurátor podal u krajského soudu v Praze obžalobu na obviněného^ V. S. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c],
Merito veci Znalecký posudok
R 11/1982
Právna veta: Znalecký posudek o duševním stavu obviněného podaný v předchozí trestní věci téhož obviněného nemůže být znaleckým posudkem v další trestní věci, v níž je vedeno nové trestní stíhání. Schopnost obviněného rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost a ovládat je se musí posuzovat vždy z hlediska konkrétního trestného činu. Postup podle § 105 a § 116 tr. ř. nelze nahradit tím že znalci, kteří podali znalecký posudek v předchozí trestní věci téhož obviněného, podají doplněk k svému předchozímu znaleckému posudku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením vyšetřovatele VB okresní správy SNB v Mělníku ze dne 22. 9. 1980, CVS — VV: 227/80-55 byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovení § 172 odst. 1 písm. e] tr. ř. ve prospěch obviněného. Toto usnesení zrušil a přikázal vyšetřovateli VB oddělení vyšetřování okresní správy SNB v Mělníku, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Zmíněným usnesením bylo podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř. zastaveno trestní stíhání p
Merito veci Znalecký posudok
R 33/1977
Právna veta: Posudek znalců z oboru psychiatrie o duševním stavu obžalovaného (§ 116 odst. 1 tr. ř.) lze v hlavním líčení k důkazu přečíst (§ 211 odst. 4 tr. ř.) jen za podmínky, že oba znalci byli před podáním posudku poučeni podle § 106 tr. ř., nejsou pochybnosti o správnosti a úplnosti posudku a prokurátor i obžalovaný s tím souhlasí. Nejsou-li tyto podmínky splněny, nelze k znaleckému důkazu takto provedenému při rozhodování soudu přihlížet. Zásadu vyjádřenou v ustanovení § 220 odst. 2 tr. ř., že se soud při svém rozhodnutí může opírat jen o důkazy, které byly v hlavním líčení provedeny, je třeba ch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR ohledně obviněných J. A. a Ja. A. zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 5. 1975 sp. zn. 4 T 76/75 ohledně obviněných J. A. a Ja. A. i usnesení městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 1975 sp. zn. 7 To 377/75, jímž bylo zamítnuto odvolání obvodního prokurátora i obviněných J. A. a Ja. A. a věc těchto obviněných přikázal obvodnímu soudu pro Prahu 4 k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění:
Kľúčové slová: odmena za znalecký posudokznalečné
R 5/1986
Právna veta: Odměna za znalecký posudek je určována povahou práce znalce, nikoli jeho kvalifikací. Jestliže znalec s vědeckou kvalifikací podá posudek a úspěšné provedení jeho práce v konkrétním případě nevyžaduje vědeckou, nýbrž jen vysokoškolskou kvalifikaci, náleží mu za znalecký posudek odměna podle § 16 písm, bj vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/ 1967 Sb. k provedení zákona a znalcích a tlumočnících, tedy až 25 Kčs za jednu hodinu práce.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost znalce prof. MUDr. J. J., DrSc., proti rozhodnutí městského soudu v Praze z 2. listopadu 1983 sp. zn. 2 T 27/80. Z odůvodnění: Napadeným usnesením městský soud v Praze podle § 111 odst. 2 tr. ř. a § 16 písm. b) vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, určil znalci prof. MUDr. J. ]., DrSc. odměnu za provedení znaleckého posudku ve výši 300 Kčs. Proti usnesení podal
MENU