Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhledem k tomu, že Národní divadlo v Praze určilo k odkládání oděvních svršků návštěvníků představení šatny divadla, neodpovídá za škody způsobené na věcech, resp. oděvních svršcích odložených návštěvníky ve vozidlech zaparkovaných v garážích divadla (§ 433 odst. 2 obč. zák.). Takové věci nejsou proto věcmi v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. a jejich odcizení, jsou-li v osobním vlastnictví, je možno posoudit jako trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., nikoli jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písni, a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného P. V. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 26. 3. 1987 sp. zn. 3 T11/86 a ve věci znovu rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze z 26. 3. 1987 sp. zn. 3 T 11/86 byl obžalovaný P. V. uznán vinným mimo jiné trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. za použití § 139 tr. zák. Trestná činnosti spočívala v tom, že v několika případech v Praze 1 na parkovišti v garážích Národníh
Právna veta: Věcmi, které jsou v opatrování státního orgánu ve smyslu § 139 tr. zák., jsou i osobní věci vojáků, která jsou uloženy v ubytovacích' prostorech ve vyhrazených skříňkách, neboť za jejich ochranu ve smyslu § 433 občanského zákoníku a na něj navazujícího služebního předpisu OSLA Zákl-P-1 (práv.) odpovídá vojenská správa.

Úryvok z textu:
Na podkladě odvolání vojenského obvodového prokurátora vyšší vojenský soud zrušil napadený rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu a věc vrátil tomuto soudu s tím, aby ji znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Soud prvního stupně na základě řádně provedeného dokazování v hlavním lícení správně zjistil skutkový stav věci, tj., že v průběhu roku 1984 obžalovaný u svého útvaru postupně odcizoval z uzamčených skříněk vojáků, kde měli uloženy peníze a jiné osobní věci, různé peněžn
Meritum Náhrada škody
Právna veta: K uplatnění práva na náhradu škody na odložených věcech (§ 436 o. z.) postačí, je-li tento nárok uplatněn např. u vedoucího provozovny nebo u pracovníka této provozovny, pokud ten, kdo nárok uplatňuje, nemohl vědět, že k přijetí uplatnění takového nároku byl organizací určen někdo jiný.

Úryvok z textu:
Žalobkyně v žalobě uvedla, že 4. 2. 1980 ve večerních hodinách při návštěvě provozovny žalované organizace odložila kabát v hodnotě 1000 Kčs. Při odchodu z provozovny zjistila, že kabát není na místě, kde byl odložen. Ztrátu týž den ohlásila číšníkovi a vedoucímu provozovny. Po neúspěšném jednání .se žalovanou organizací uplatnila žalobkyně náhradu škody v občanském soudním řízení. Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem žalobu zamítl a rozhodl, že se žalované organizaci náhrada nákladů řízení nep
Právna veta: Věc uložená občanem v automatické úschovní skříňce ČSD není věcí v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. Odcizení takové věci, která je v osobním vlastnictví, je proto trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 23. prosince 1982 sp. zn. 8 To 624/82 ve výroku o tre- stu a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 3. června 1982 sp. zn. 3 T 54/82 byl obviněný I. A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
MENU