Nájdené právne články pre výraz: bezpečnosť a mier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľudmila Pošiváková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rule of Law je pojem, ktorý sa v súčasnosti stále viac skloňuje v súvislosti s ochranou ľudských práv, medzinárodnou bezpečnosťou a mierom, či efektivitou súdnej moci a ekonomickým rozvojom vo svete. Je základom spolupráce jednotlivých štátov i medzinárodných organizácií. Európska únia ako organizácia združujúca európske štáty zohráva významnú úlohu pri presadzovaní Rule of Law nie len v rámci svojich členských štátov, ale aj mimo európskeho regiónu. Obsahom príspevku je preto objasnenie Rule of Law a jeho fungovania v podmienkach Európske únie, ako aj mechanizmov, ktoré únia využíva

Úryvok z textu:
Úvod Rule of Law je pojem, ktorý sa v súčasnosti stále viac skloňuje v súvislosti s ochranou ľudských práv, medzinárodnou bezpečnosťou a mierom, či efektivitou súdnej moci a ekonomickým rozvojom vo svete. Je základom spolupráce jednotlivých štátov i medzinárodných organizácií. Európska únia ako organizácia združujúca európske štáty zohráva významnú úlohu pri presadzovaní Rule of Law nie len v rámci svojich členských štátov, ale aj mimo európskeho regiónu. Obsahom príspevku je preto
Autor: Dr. Vladimír Zahradník CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá ideou mieru ako nosnou myšlienkou dejín myslenia. Analyzuje vojnu, mier, bezpečnosť v slovenskom a českom filozofickom a sociálno-politickom myslení s dôrazom na pobelohorskú emigráciu a J. A. Komenského. Rozoberá jeho názory na možnosť odstránenia vojen a ich príčin a úlohu vzdelanosti, racionalizmu, pansofie a panharmónie pri nastolení mieru. Analyzuje vzťah mieru, vojny a bezpečnosti a „nápravy vecí ľudských“. Skúma politiku a politickú forma štátov a myšlienku spoločenskej zmluvy.

Úryvok z textu:
  Problémy vojny, mieru a bezpečného života s neutíchajúcou silou vždy priťahovali pozornosť a záujem najrôznejších mysliteľov. V dejinách pôsobilo mnoho filozofov a politikov, ktorí s vážnosťou a zodpovednosťou venovali veľkú časť svojho duševného úsilia a svojej politickej aktivity práve týmto otázkam. Osobnosti rôzneho zamerania a významu, predstavitelia a tribúni ľudových más, hlásatelia náboženstva i vojvodcovia tvorili utópie a snívali krásny sen o mieri. Idea odstrán
Autor: Dominika Bodnárová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Charakteristiku právneho štátu (ang. rule of law - ,,vláda práva”, nem. Rechtsstaat) je možné priblížiť aj prostredníctvom jeho jednotlivých znakov, resp. princípov právneho štátu. Jednotlivé princípy je tak možné odvodiť už zo samotného chápania pojmu, prípadne od koncepcie právneho štátu.1 Napriek uvedenej skutočnosti nie je možné redukovať právny štát výlučne len na právne princípy. V rovnakej miere sú dôležité aj ekonomické a politické podmienky života v spoločnosti, ďalej prostredie demokracie a zabezpečenie ekonomickej súťaže. Uvedené princípy sú chápané odlišne, a to v závislosti od ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Princípy právneho štátu Charakteristiku právneho štátu (ang. rule of law - ,,vláda práva”, nem. Rechtsstaat) je možné priblížiť aj prostredníctvom jeho jednotlivých znakov, resp. princípov právneho štátu. Jednotlivé princípy je tak možné odvodiť už zo samotného chápania pojmu, prípadne od koncepcie právneho štátu.1 Napriek uvedenej skutočnosti nie je možné redukovať právny štát výlučne len na právne princípy. V rovnakej miere sú dôležité aj ekonomické a politické podmienky
Autor: plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav Ivančík PhD. et PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Terorizmus bez akýchkoľvek pochybností predstavuje pre ľudskú spoločnosť jednu z najzávažnejších asymetrických bezpečnostných hrozieb v 21. storočí. Žiadna krajina, spoločnosť alebo sociálno-ekonomický systém, napriek prijímaným politickým, bezpečnostným, legislatívnym, organizačným a ďalším opatreniam, nie je v súčasnosti plne odolný proti teroristickým útokom. Teroristické aktivity sú realizované vo všetkých regiónoch sveta a predstavujú hrozbu pre spoločnosť v mnohých rozvinutých aj rozvojových krajinách. V súčasnosti, žiaľ, môže terorizmus aj z dôvodu globalizácie a efektu tzv. zmenšovania ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Bezprecedentne dynamický vývoj súčasnej ľudskej spoločnosti prináša zo sebou obrovské množstvo zmien, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú životy ľudí na celej našej planéte. Množstvo zmien je pozitívnych, priaznivo pôsobiacich na človeka ako jednotlivca aj na spoločnosť ako celok, avšak na druhej strane, množstvo zmien je negatívnych, veľmi nepriaznivo pôsobiacich na jednotlivé stránky života ľudí a taktiež na fungovanie a rozvoj spoločnosti. Realizované alebo prebiehajúce zmeny n
MENU