Nájdené právne články pre výraz: boj proti falšovaniu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Martin Blaha
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Informačná spoločnosť a medzinárodné právo
Abstrakt: Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ďalej len “ACTA“)1 je medzinárodná zmluva, ktorej vytvorenie bolo motivované reálnym alebo len subjektívne vnímaným nedostatkom progresu vo vynucovaní práv duševného vlastníctva (ďalej len “PDV“) v medzinárodnom prostredí. Oficiálne rokovania o zmluve začali v októbri 2007 a boli ukončené po 11 kolách rokovaní v Októbri 2010 v Tokiu, Japonsko. Stranami rokovaní a neskôr signatármi boli Austrália, Kanada, Kórejská republika, Maroko, Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko, Mexiko, Spojené Štáty Americké a Európska Ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ďalej len “ACTA“)1 je medzinárodná zmluva, ktorej vytvorenie bolo motivované reálnym alebo len subjektívne vnímaným nedostatkom progresu vo vynucovaní práv duševného vlastníctva (ďalej len “PDV“) v medzinárodnom prostredí.[1] [2] Oficiálne rokovania o zmluve začali v októbri 2007 a boli ukončené po 11 kolách rokovaní v Októbri 2010 v Tokiu, Japonsko. Stranami rokovaní a neskôr signatármi boli Austrália,
Autor: JUDr. Tomáš Klinka
Univerzita: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Doménové spory sú často sprevádzané potenciálnym porušovaním práv duševného vlastníctva, najčastejšie práv z ochranných známok. Popri klasickom súdnom konaní boli vo viacerých vrcholových doménach (TLD) zavedené alternatívne riešenia sporov (ADR). Od januára 2017 aj spory vo vrcholovej doméne .sk bude možné riešiť v rámci ADR.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rozvoj internetu nastolil nové štandardy a zásadne posunul horizonty aj v oblasti duševného vlastníctva. Masové využívanie práv duševného vlastníctva, či už ide o autorské práva, práva z ochranných známok alebo práva z registrovaných dizajnov, a najmä ich efektívna ochrana si v prostredí internetu vyžadujú osobitný prístup zohľadňujúci povahu predmetov duševného vlastníctva na jednej strane a technologické výzvy on-line sveta na strane druhej. To platí tak pre digitálny obsah chrá
Autor: JUDr. Peter Sepeši
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Dňa 26. apríla 2012 sa Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici stal miestom konania Medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. Zaujímavé poznatky a informácie z oblasti práva duševného vlastníctva, práva ochrannej známky, monitorovania a záchytu vecí s falošnou ochrannou známkou a iné, prezentované na tomto podujatí vám ponúkame spracované na portáli UČPS.

Úryvok z textu:
Podujatie: Medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici Dátum konania: 26. apríla 2012 - Svetový deň duševného vlastníctva Základné informácie o podujatí na internete: http://www.patentovat.sk/2012/03/15/svetovy-den-dusevneho-vlastnictva-v-upv-sr-26-april-2012/     Zaujímavé poznatky a informácie: 1. Likvidácia vecí s falošnou ochrannou známkou Li
Autor: Mgr. Petra Janská
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku bude na prejednávanie a rozhodovanie o sporoch z priemyselného vlastníctva príslušný okresný súd v Banskej Bystrici pre celé územie Slovenskej republiky. Daná úprava by mala znamenať väčšiu špecializáciu sudcov na rozhodovanie a z toho vyplývajúcu kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí v danej právnej oblasti. Autorka sa vo svojom príspevku bude venovať otázke, či nová právna úprava kauzálnej príslušnosti súdov bude mať vplyv na zvýšenie garancie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Predpoklad rozhodovania súdov vo veci samej obsahovo vyjadrujú procesné podmienky ktoré súd skúma ex offo. Medzi východiskové procesné podmienky na strane súdu patrí jeho príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie veci, ktorú členíme na vecnú (vecnú kauzálnu), miestnu a funkčnú. Kauzálna vecná príslušnosť vymedzuje rozsah pôsobnosti iba medzi niektorými súdmi toho istého druhu pri prejednávaní určitej veci v prvom stupni, čím sa rozlišuje od vecnej príslušnosti, pri ktorej o sporoch
Autor: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Už viac ako dve tisícročia používa človek peniaze v dnešnom význame slova. Vynájdením mincí asi v 7 storočí pred Kristom sa začal vývoj, ktorý ešte ani dnes nemôžeme považovať za skončený. Mám na mysli najmä ochranu pred nepovoleným napodobňovaním oficiálnych platidiel v podobe bankovky. Pri dnešnom pokroku vyspelých technológií je ochrana čoraz ťažšia. Na jednej strane majú tvorcovia bankoviek takmer neobmedzené možnosti využiť rozvinuté technické prostriedky na ich ochranu, na druhej strane by však bolo naivné domnievať sa, že iba použitie moderných ochranných prvkov dostatočne ochráni verej ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Falšovanie peňazí je jedným z najzávažnejších finančných trestných činov, ktorý, ak by sa vymkol spod kontroly, môže ohroziť dôveryhodnosť meny a rozvrátiť tak hospodárstvo štátu. Trestnoprávne úpravy na túto skutočnosť aj reflektujú a trestné činy zabraňujúce falšovaniu a pozmeňovaniu bankoviek sa považujú vo všeobecnosti za jedny z najdôležitejších skutkových podstát trestných činov. V súčasnosti sa v Európe, t.j. v štátoch eurozóny, presadzuje model tzv. decentralizovaného monitoringu
MENU