Nájdené právne články pre výraz: dodatočná likvidácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

41 dokumentov
17 dokumentov
89 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza inštitútu dodatočnej likvidácie obchodnej spoločnosti, pri ktorom sa vynárajú otázky ako (ne)plnohodnotné obnovenie právnej subjektivity, prípadne potieranie procesnoprávnej subjektivity takejto obchodnej spoločnosti v konaní pred súdom. Príspevok je úvahou autorky nad zmyslom inštitútu, ktorým by mala byť jednak ochrana veriteľov pri uspokojovaní ich pohľadávok z dodatočne (po výmaze spoločnosti z OR) zisteného majetku spoločnosti, ako aj ochrana majetkových práv bývalých spoločníkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
ÚVOD V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou skúmania inštitútu dodatočnej likvidácie z pohľadu teoreticko-metodologických problémov, ktoré sa vynárajú v kontexte judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky na poli aktuálneho výskumu v právnych vedách. Konkrétne sa venujeme problematickej konceptualizácii obnovenia právnej subjektivity právnickej osoby v dodatočnej likvidácii. Odbornú reflexiu naznačeného problému nachádzame partikulárne v súčasnej doktríne, no ne
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rekodifkácia slovenského súkromného práva hmotného je, ako sa zdá, nikdy nekončiaci proces výmen predsedov rekodifikačných komisií, zúčastnených osôb a obsadení, termínov, legislatívnych zámerov, opakovanom otváraní akože koncepčných otázok a neverejných výstupov. V záujme vyvolať odbornú diskusiu o možných podobách novej právnej úpravy predkladáme návrh všeobecného režimu právnických osôb, ktorý by mohol fungovať aj ako lex generalis úpravy obchodných spoločností. Proces rekodifikácie nie je len procesom kodifikačného charakteru, vytvorením akejsi systematizovanej verzie súčasného práva očis ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rekodifkácia slovenského súkromného práva hmotného je, ako sa zdá, nikdy nekončiaci proces výmen predsedov rekodifikačných komisií, zúčastnených osôb a obsadení, termínov, legislatívnych zámerov, opakovanom otváraní akože koncepčných otázok a neverejných výstupov. V záujme vyvolať odbornú diskusiu o možných podobách novej právnej úpravy predkladáme návrh všeobecného režimu právnických osôb, ktorý by mohol fungovať aj ako lex generalis úpravy obchodných spoločností. Proces
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodov na ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti je niekoľko. V praxi ide najčastejšie o podnikateľský neúspech, spoločnosť dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť, nezhody spoločníkov alebo nezáujem spoločníkov o činnosť obchodnej spoločnosti, potreba disponovať kapitálom viazaným na obchodnú spoločnosť, resp. profitovať z likvidačného zostatku. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti nielen administratívne, ale i časovo náročný. Ukončenie podnikateľskej činnosti je
MENU