Nájdené právne články pre výraz: konkurz vyhlásený na majetok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

308 dokumentov
64 dokumentov
1141 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Pavel Lacko LL.M. PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2017 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník a zavádza sa nová zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby. Cieľom príspevku bude zhodnotiť, aké sú podmienky a problematické body, ktoré táto úprava prináša, predovšetkým s ohľadom na potenciál zabezpečiť zvýšenú ochranu veriteľov ovládanej osoby.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Slovenské korporátne právo nazerá na obchodné spoločnosti primárne ako na samostatné právnické osoby, pričom len výnimočne sa berie ohľad na to, že obchodná spoločnosť môže byť súčasťou skupiny spoločností, ktoré sú spoločne riadené, a ktoré z ekonomického hľadiska vytvárajú jeden celok.[1] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“ alebo „Obchodný zákonník“) síce už od 01.07.1999[2] upravuje inštitúty ovládajúcej a ovládanej osoby, tieto sa vš
Autor: JUDr. Jana Strémy PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti v rámci novely, ktorej cieľom je komplexne upraviť proces zrušenia obchodných spoločností a ich likvidácie, ked’že proces zrušovania a likvidácie spoločností s ohľadom na všeobecnosť a nejasnosť procedurálnych pravidiel trpí v súčasnosti vysokou mierou právnej neistoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dôvodov na ukončenie činnosti obchodnej spoločnosti je niekoľko. V praxi ide najčastejšie o podnikateľský neúspech, spoločnosť dlhodobo nevykazuje žiadnu činnosť, nezhody spoločníkov alebo nezáujem spoločníkov o činnosť obchodnej spoločnosti, potreba disponovať kapitálom viazaným na obchodnú spoločnosť, resp. profitovať z likvidačného zostatku. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti nielen administratívne, ale i časovo náročný. Ukončenie podnikateľskej činnosti je
MENU