Nájdené právne články pre výraz: medzinárodné súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Annamária Stabrilová
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: vojnové zločinymedzinárodné súdnictvomedzinárodné súdy
Abstrakt: Charakter medzinárodných vzťahov 20. storočia výrazne ovplyvnili udalosti a procesy, ktoré zasiahli všetky časti sveta. Máme na mysli ekonomické, globalizačné, integračné a iné udalosti v oblasti politických, kultúrnych, či bezpečnostných vzťahoch, v dôsledku ktorých vznikla potreba venovať o mnoho väčšiu pozornosť odvetviu medzinárodného práva. Spomenieme napríklad 1. a 2. svetovú vojnu, vznik bipo- lárneho rozdelenia sveta po I. a najmä po II. svetovej vojne (svet sa rozdelil na dva nepriateľské bloky, socializmus - kapitalizmus, ktoré trvalo až do konca 80. rokov), rozpad bipolárneho rozdel ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Situácia v 20. a 21. storočí Charakter medzinárodných vzťahov 20. storočia výrazne ovplyvnili udalosti a procesy, ktoré zasiahli všetky časti sveta. Máme na mysli ekonomické, globalizačné, integračné a iné udalosti v oblasti politických, kultúrnych, či bezpečnostných vzťahoch, v dôsledku ktorých vznikla potreba venovať o mnoho väčšiu pozornosť odvetviu medzinárodného práva. Spomenieme napríklad 1. a 2. svetovú vojnu, vznik bipo- lárneho rozdelenia sveta po I. a na
Autor: Petra Kašeláková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšetkým jeho pôsobením sa presadzuje panstvo práva. Do pojmu právneho štátu primárne patrí suverenita, deľba moci, fungujúci mechanizmus obmedzenia moci, aplikácia zvrchovanosti_zákona, rešpektovanie práv a oprávnených záujmov občanov a rešpektovanie princípov medzinárodného práva. Existencia medzinárodného práva nepredpokladá nadriadenú, centralizovanú zákonodarnú, výkonnú či súdnu moc. Štáty sú súčasne ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod do problematiky Nepomôžeme chudobným likvidáciou bohatých. Nepomôžeme slabým oslabením silných. Nezvýšime príjmy znížením ziskov. Bratstvo neposilníme skrz triednu nenávisť. Morálku, charakter a odvahu neposilníme, keď ľuďom vezmeme iniciatívu a nezávislosť.1 Nemôžeme si predstaviť demokratický právny štát bez nezávislého súdnictva. Doteraz ľudstvo nevymyslelo účinnejší mechanizmus ochrany práva. Práve súdnictvo vystupuje ako garant štátu. Predovšet
Autor: Peter Bobčík
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom mojej práce bude čitateľovi ukázať jedinečnú úlohu Stáleho arbitrážneho dvora v riešení medzinárodných sporov, identifikovať mechanizmy ktoré pritom používa a význam jeho rozsudkov do prítomnosti.

Úryvok z textu:
Cieľom mojej práce bude čitateľovi ukázať jedinečnú úlohu Stáleho arbitrážneho dvora v riešení medzinárodných sporov, identifikovať mechanizmy ktoré pritom používa a význam jeho rozsudkov do prítomnosti. 1.   Historický vývoj Stáleho arbitrážneho dvora Na konci 19. storočia sa26 krajín stretlo na Haagskej mierovej konferencií a vytvorili po prvý krát v histórií globálnu inštitúciu, oddanú mierovému riešeniu sporov pomocou arbitráže. Konferencia sa stretla na podnet r
Autor: Patrik Špirko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej republiky (uznesenie č. 958/1992 z 15. decembra 1992) záujem byť po 1. januári 1993 plnoprávnym členom nielen medzinárodných vládnych organizácií, v ktorých pôsobila Československá federatívna republika, ale aj plnoprávn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Finančné príspevky Slovenskej republiky do rozpočtov medzinárodných súdnych orgánov Vstup Slovenskej republiky do medzinárodných súdnych orgánov sa uskutočnil po rozdelení Československej federatívnej republiky sukcesiou Slovenskej republiky do medzinárodných dohovorov a zmlúv zakladajúcich jednotlivé medzinárodné súdy k 1. januáru 1993. V súvislosti s ukončením existencie Československej federatívnej republiky k 31. decembru 1992 deklarovala vláda Slovenskej repu
Autor: Viktor Stark
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Locus standi - the right or capacity to bring an action or to appear in a court,1 je slovníková definícia, čo v slovenskom preklade znamená právo resp. spôsobilosť podať žalobu alebo stáť pred súdom. Na rozdiel od vnútroštátneho práva, kde locus standi je spravidla vymedzené jasne v príslušnej právnej norme, v tom medzinárodnom neexistuje norma, ktorá by jasne a presne určila kto je a kto nie je oprávnení stáť pred medzinárodnými súdnymi orgánmi, čo vyplýva aj zo samotnej podstaty medzinárodného práva. Toto špecifikum je citeľné nie len v otázke medzinárodnoprávnej subjektivity. Pojem interna ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod do problematiky Locus standi - the right or capacity to bring an action or to appear in a court,1 je slovníková definícia, čo v slovenskom preklade znamená právo resp. spôsobilosť podať žalobu alebo stáť pred súdom. Na rozdiel od vnútroštátneho práva, kde locus standi je spravidla vymedzené jasne v príslušnej právnej norme, v tom medzinárodnom neexistuje norma, ktorá by jasne a presne určila kto je a kto nie je oprávnení stáť pred medzinárodnými súdnymi orgánmi,
Autor: Tímea Brandoburová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a nestrannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru. Ale mala by sa nezávislosť sudcu medzinárodného trestného súdnictva merať podľa noriem jeho domácej jurisdikcie, noriem medzinárodného trestného súdnictva, alebo podľa určitého medzinárodného štandardu?

Úryvok z textu:
  1. Úvod   Pomerne málo odbornej literatúry sa venuje téme nezávislosti medzinárodného súdnictva. Na vnútroštátnej úrovni je legitimita a právomoc súdov viazaná na ich nezávislosť. Avšak je už menej zrejmé, aký význam by mala mať nezávislosť a nestrannosť v kontexte medzinárodných súdov. Myšlienka nezávislosti súdov je špecifická pre každú kultúru
Autor: Norbert Fecko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1 Prvotným impulzom vytvoriť a inštitucionalizovať medzinárodné súdnictvo pre medzinárodné spoločenstvo bola nepochybne mierová atmosféra, v duchu ktorej sa niesli Haagske konferencie v rokoch 1899 a 1907. Vznik Stál ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Vznik Medzinárodného súdneho dvora alebo ako sa rodila myšlienka „svetového súdu" Medzinárodné spoločenstvo bolo svedkom dlhého, zložitého a často protichodného vývoja myšlienky medzinárodného súdnictva. Obdobia idealistického nadšenia sa striedali s obdobiami skepsy, po ilúziách nasledovalo rozčarovanie. Prirodzene „očakávania spájané so súdnym riešením medzinárodných sporov rástli vždy, keď silnela viera v úlohu medzinárodného práva vo vzťahoch medzi štátmi."1
Autor: Martina Čuchračová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Za posledné storočie sme svedkami zrodu nových medzinárodných súdov a tribunálov. Nemožno poprieť, že spoločnosť sa v tomto smere v porovnaní s históriou posunula dopredu míľovými krokmi za pomerne krátke časové obdobie. Máme k dispozícii stále väčší počet kvalifikovaných sudcov, celý rad špecializovaných súdov, ktoré riešia konkrétne vecné oblasti práva a zvýšil sa taktiež rozsah opravných prostriedkov.1 Ocitli sme sa v dobe, kedy máme veľký počet súdov, na čo taktiež nadväzuje aj väčšia sloboda výberu v konaniach pred nimi. Avšak nie každý súd či už v minulosti pôsobiaci, alebo aktuálne fung ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Za posledné storočie sme svedkami zrodu nových medzinárodných súdov a tribunálov. Nemožno poprieť, že spoločnosť sa v tomto smere v porovnaní s históriou posunula dopredu míľovými krokmi za pomerne krátke časové obdobie. Máme k dispozícii stále väčší počet kvalifikovaných sudcov, celý rad špecializovaných súdov, ktoré riešia konkrétne vecné oblasti práva a zvýšil sa taktiež rozsah opravných prostriedkov.1 Ocitli sme sa v dobe, kedy máme veľký počet súdov, na čo taktiež nadväzuj
Autor: Mária Sásová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V roku 1929, keď minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, Frank Billings Kellogg, vyslovil tieto slová pri preberaní Nobelovej ceny za mier, vstúpila do platnosti Všeobecná zmluva o odmietnutí vojny, známejšia pod názvom Briand- Kellogov pakt. Pôvodne plánovaná dvojstranná dohoda na zabezpečenie mieru medzi Spojenými štátmi a Francúzskom sa stala základom pre budovanie systému mierového riešenia medzinárodných sporov. Napriek tomu, že už takmer 30 rokov bol v platnosti Dohovor z I. Haagskej mierovej konferencie o pokojnom riešení medzinárodných sporov, vktorom štáty súhlasili, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Medzi národmi budú neustále spory, ktoré z času na čas rozrušia verejnosť a budú hroziť konfliktami, no najdôležitejšie je naučiť ľudstvo vždy pamätať na to, že existujú lepšie spôsoby riešenia sporov ako vojna." Frank B. Kellogg1 Úvod V roku 1929, keď minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, Frank Billings Kellogg, vyslovil tieto slová pri preberaní Nobelovej ceny za mier, vstúpila do platnosti Všeobecná zmluva o odmietnutí vojny, známejšia pod názvo
MENU