Nájdené právne články pre výraz: nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Zverejnenie údajov o užívaní pozemkov cez portál ZBGIS nerieši základný problém právnych vzťahov užívateľov k pôde. neposkytuje informácie o nájomnom vzťahu, ale o užívaní pozemkov. v tom je dosť podstatný rozdiel: nájomný vzťah je medzi vlastníkom a nájomcom, v tomto prípade je užívanie vzťah medzi príjemcom priamej podpory (ako užívateľa) a poľnohospodárskou platobnou agentúrou.

Úryvok z textu:
Zverejnenie údajov o užívaní pozemkov cez portál ZBGIS nerieši základný problém právnych vzťahov užívateľov k pôde. neposkytuje informácie o nájomnom vzťahu, ale o užívaní pozemkov. v tom je dosť podstatný rozdiel: nájomný vzťah je medzi vlastníkom a nájomcom, v tomto prípade je užívanie vzťah medzi príjemcom priamej podpory (ako užívateľa) a poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Aj keď na liste vlastníctva nájdete informáciu o nájomcovi pozem
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Ak chceme spraviť poriadky s prístupom k pôde, zreálniť nejednoznačný vzťah medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, nedá sa to riešiť tým, že niektorým užívateľom odopriete prístup k priamym platbám, že problémy vyrieši výpočtová technika. Nevyrieši. Problém treba riešiť komplexne, odborne a pre každý kataster. A dokonca s pridanou hodnotou prístupu k pôde a riešenia biodiverzity a následkov klimatickej zmeny.

Úryvok z textu:
Ak chceme spraviť poriadky s prístupom k pôde, zreálniť nejednoznačný vzťah medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, nedá sa to riešiť tým, že niektorým užívateľom odopriete prístup k priamym platbám, že problémy vyrieši výpočtová technika. Nevyrieši. Problém treba riešiť komplexne, odborne a pre každý kataster. A dokonca s pridanou hodnotou prístupu k pôde a riešenia biodiverzity a následkov klimatickej zmeny. K tomu, aby ste mohli
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: V dnešnej dobe potrebujeme zabezpečiť bezproblémové riešenie prístupu k pôde a vyčleňovanie pozemkov pre malých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Pravdepodobne bude nutná aktualizácia §12a zákona č.504/2003 Z.z., respektíve možnosti prístupu k pôde modernizáciou zrušeného §15 zo zákona o pozemkových úpravách. Pre koordinovaný a riadený prístup k pôde bude rýchlosť a pružnosť spracovania dôležitá aj z iných dôvodov: musíme pružne reagovať a aplikovať požiadavky na výrobu potravín a poľnohospodárskej výroby v súvislosti s biodiverzitou a bojom proti dôsledkom klimatických zmien.

Úryvok z textu:
V dnešnej dobe potrebujeme zabezpečiť bezproblémové riešenie prístupu k pôde a vyčleňovanie pozemkov pre malých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Pravdepodobne bude nutná aktualizácia §12a zákona č.504/2003 Z.z., respektíve možnosti prístupu k pôde modernizáciou zrušeného §15 zo zákona o pozemkových úpravách. Pre koordinovaný a riadený prístup k pôde bude rýchlosť a pružnosť spracovania dôležitá aj z iných dôvodov: musíme pružne reago
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Prístup k pôde pre užívateľov nie je závislý len od ich vôle, ale musí sa riadiť aj určitými pravidlami. A tie by sa mali dodržiavať. Pri nájme a užívaní pôdy, kde situácia je z pohľadu vlastníctva zložitá je jedným z nástrojov ako dosiahnuť stav, kedy každý užívateľ by užíval pôdu len v takom rozsahu, v akom má nájomné zmluvy, sú pozemkové úpravy. Pri spracovaní úvodných podkladoch vedia tieto problémy efektívne vyriešiť a súčasne vytvárajú podklady k ďalším etapám.

Úryvok z textu:
Prístup k pôde pre užívateľov nie je závislý len od ich vôle, ale musí sa riadiť aj určitými pravidlami. A tie by sa mali dodržiavať. Pri nájme a užívaní pôdy, kde situácia je z pohľadu vlastníctva zložitá je jedným z nástrojov ako dosiahnuť stav, kedy každý užívateľ by užíval pôdu len v takom rozsahu, v akom má nájomné zmluvy, sú pozemkové úpravy. Pri spracovaní úvodných podkladoch vedia tieto problémy efektívne vyriešiť a súčasne vytvárajú podklady k&
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: P12a
Abstrakt: Konanie sa začína dňom doručenia oznámenia doterajšieho prenajímateľa nájomcovi pozemkov podľa §12a, ods.1 alebo nájomcu prenajímateľovi podľa §12a, ods.20 a žiadosť sa súčasne doručí aj na správny orgán. Ak dôjde k dohode, postupuje sa podľa ods.11, teda vyhotoví sa elaborát dohody a doručí sa na správny orgán, podľa ods.3 a vlastníkom sa oznámi vznik podnájomnej zmluvy podľa ods.15.

Úryvok z textu:
konanie sa začína dňom doručenia oznámenia doterajšieho prenajímateľa nájomcovi pozemkov podľa §12a, ods.1 alebo nájomcu prenajímateľovi podľa §12a, ods.20 a žiadosť sa súčasne doručí aj na správny orgán. Ak dôjde k dohode, postupuje sa podľa ods.11, teda vyhotoví sa elaborát dohody a doručí sa na správny orgán, podľa ods.3 a vlastníkom sa oznámi vznik podnájomnej zmluvy podľa ods.15. ak k dohode nedôjde, teda nájomca (podľa ods.1) alebo vlastník (podľa ods.20) si
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: V zákone č.504/2003 Z.z. existuje cesta, ktorá vás dovedie k tomu, čo od nej očakávate. Neznamená to, že by nebola jednoduchá, ale trpezlivosťou, presviedčaním a ak máte aj presvedčenie, tak časom dosiahnete svoj cieľ. Neznamená to, ani že jeho dosiahnutie bude vždy úspešné. Ale ak existuje aspoň jeden príklad, že to ide, tak dáva nádej, že aj tie ostatné sa podaria. Prístup k pôde a §12a.

Úryvok z textu:
V zákone č.504/2003 Z.z. existuje cesta, ktorá vás dovedie k tomu, čo od nej očakávate. Neznamená to, že by nebola jednoduchá, ale trpezlivosťou, presviedčaním a ak máte aj presvedčenie, tak časom dosiahnete svoj cieľ. Neznamená to, ani že jeho dosiahnutie bude vždy úspešné. Ale ak existuje aspoň jeden príklad, že to ide, tak dáva nádej, že aj tie ostatné sa podaria. Prístup k pôde a §12a. Ustanovenie §12a sa dostalo do zákona ako možnosť vytvorenia právn
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná.

Úryvok z textu:
Jedným zo základných pilierov obhajoby PPA na nezisťovanie právneho vzťahu užívateľa k pôde je oddelenie LPIS od reálneho vlastníctva. Preto je celkom zaujímavé sa pozrieť do susednej Českej republiky, lebo podľa ich pravidiel by bola väčšina nájomných zmlúv na Slovensku neplatná. To čo prvé udrie do očí je používanie slova pacht. Jedným z dôvodov je odlíšenie nájmu veci a nájmu určeného na poľnohospodársku produkciu. Druhé, čo udrie do očí je nepomer minimálnych dôb nájmu
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Pod pojmom pozemok a priame platby si vlastníci predstavujú, že ak je pozemok vedený ako poľnohospodárska pôda, tak sa aj ako poľnohospodárska pôda aj užíva. Možno nevie, alebo nechce vedieť, že krajina sa mení aj v dôsledku spôsobu užívania, že les nestojí na mieste, že vodný tok meandruje a mení sa, že cesty musia niekde byť.

Úryvok z textu:
Pod pojmom pozemok a priame platby si vlastníci predstavujú, že ak je pozemok vedený ako poľnohospodárska pôda, tak sa aj ako poľnohospodárska pôda aj užíva. Možno nevie, alebo nechce vedieť, že krajina sa mení aj v dôsledku spôsobu užívania, že les nestojí na mieste, že vodný tok meandruje a mení sa, že cesty musia niekde byť. Na jednoduchom prípade vlastníka, resp. skupiny vlastníkov skúsim načrtnúť schému, ako funguje väčšinové právo,§129 a  §139 Občianskeho zá
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Prístup k pôde pre vlastníkov, ktorí chceli vlastné užívanie nikdy nebol jednoduchý a vždy vyžadoval a bude vyžadovať ich aktívnu účasť. Ale na druhej strane nie je tu autorita, ktorá by tieto procesy riadila a ich snahu podporila. Sú tu síce pozemkové úpravy, ale keďže sa nevykonávajú, táto možnosť sa nedá použiť.

Úryvok z textu:
Prístup k pôde pre vlastníkov, ktorí chceli vlastné užívanie nikdy nebol jednoduchý a vždy vyžadoval a bude vyžadovať ich aktívnu účasť. Ale na druhej strane nie je tu autorita, ktorá by tieto procesy riadila a ich snahu podporila. Sú tu síce pozemkové úpravy, ale keďže sa nevykonávajú, táto možnosť sa nedá použiť. Zrušený: §15 §15 zákona o pozemkových úpravách predstavoval prvú možnosť prístupu k pozemkom. V čase spracovania bol východisko
Autor: RNDr. Anton Julény
Univerzita: Denník N
Abstrakt: Zákon č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách je pre človeka, ktorý nepozná jeho reálnu aplikáciu ako cesta do strmého svahu, plná zákrut a prekvapení. Po ukončení projektu sa zákon vyrovná a je ako diaľnica. Zákon o pozemkových úpravách je jeden z mála zákonov, o ktorom sa dá povedať, že existuje matematický model, ktorým sa dá popísať nielen jeho spracovanie, ale aj jeho výsledok.

Úryvok z textu:
Zákon č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách je pre človeka, ktorý nepozná jeho reálnu aplikáciu ako cesta do strmého svahu, plná zákrut a prekvapení. Po ukončení projektu sa zákon vyrovná a je ako diaľnica. Zákon o pozemkových úpravách je jeden z mála zákonov, o ktorom sa dá povedať, že existuje matematický model, ktorým sa dá popísať nielen jeho spracovanie, ale aj jeho výsledok. Zákon č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách je pre človeka, ktorý ne
MENU