Nájdené právne články pre výraz: nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

121 dokumentov
24 dokumentov
172 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori venujú vývoju právnej úpravy trestnoprávneho postihu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty v Trestnom zákone Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venujú súčasnej právnej úprave, ako aj aplikačným problémom v trestnom konaní. Zároveň vyjadrujú námety na zmeny v Trestnom zákone pro futuro.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Vážny problém v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje dlhodobo nízky výber dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“). Na druhej strane pozitívne hodnotíme, že príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z DPH v posledných troch rokoch zaznamenali priaznivý vývoj. V roku 2013 medziročne vzrástli o 9,9% čo predstavuje nárast o 428 mil. eur, v roku 2014 bol nárast príjmov na úrovni 3,9% v hodnotovom vyjadrení vo výške 185 mil. eur. Odhadovaný výnos k 31.12.2015 je vo výške
Autor: Ivana Straková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zneužitie a iné formy obchádzania práva
Abstrakt: Problematika zneužívania práva predstavuje pomerne rozsiahlu problematiku. Cieľom tohto príspevku bude preto zamerať sa na zneužívanie práva v oblasti dane z pridanej hodnoty, konkrétne ako je tento inštitút vymedzený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie a následne v judikatúre slovenských, príp. českých súdov a príspevok sa bude sústrediť na vymedzenie spôsobov akými dochádza k zneužívaniu práva a dôvodov, prečo v uvedenej oblasti dochádza k zneužívaniu práva a na určenie hranice medzi zneužitím práva a dovolenou daňovou optimalizáciou.

Úryvok z textu:
ÚVOD   V posledných rokoch sa v odborných kruhoch veľa diskutuje o problematike zneužívania práva, najmä v oblasti práva daňového. V judikatúre slovenských súdov a Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „EÚ“) sa možno čoraz častejšie stretnúť s aplikáciou inštitútu zákazu zneužitia práva, a to najmä od roku 2006. V uvedenom roku bol tento inštitút aplikovaný vtedajším Európskym súdnym dvorom vo veci Halifax[1], v ktorom sa prvýkrát vyslovil pre zistenie existencie a aplikáci
MENU