Nájdené právne články pre výraz: nekalá likvidácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v príspevku rozoberajú problematiku majetkovej kriminality s akcentom na veriteľov, ktorí sú v súčasnosti čím ďalej tým viac vystavovaní riziku zo strany dlžníkov v tom zmysle, že ich legitímny nárok na plnenie pohľadávok nebude naplnený. V predmetnom článku sa zameriavame aj na problematiku šikanóznych návrhov zo strany veriteľov, ktoré tiež môžu spôsobiť vyvodenie trestnej zodpovednosti voči veriteľom.

Úryvok z textu:
Úvod Majetková kriminalita je v súčasnosti najrozšírenejším druhom kriminality. Podľa údajov dostupných na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2018 bolo zistených 21 717 trestných činov. Z hľadiska podielu na celkovej kriminalite je v Slovenskej republike majetková kriminalita dlhodobo na prvom mieste v počte spáchaných trestných činov. Táto konštatácia platí od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Čo však pod týmto, na prvý pohľad jednoduchým pojmom máme
Autor: JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaná štúdia sa zaoberá problematikou daňových únikov a daňových podvodov v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky. V prvej časti sa štúdia zaoberá teoretickým vymedzením pojmov súvisiacich s daňovými únikmi a daňovými podvodmi. V ďalšej časti štúdia pojednáva o základných nástrojoch medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej únie, ktoré slúžia na elimináciu zneužívania daňového systému. V poslednej časti sa autor zameriava na aktuálne iniciatívy slúžiace na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Proces stotožnenia sa s platením spravodlivých daní objektívne trvá celé desaťročia, pričom narušiť ho môže akýkoľvek nevhodný podnet zo strany negatívnej alokácie daní. Daňovník by sa zrejme dobrovoľne stotožnil s makroekonomickou zmysluplnosťou platenia daní, ak by nebol konfrontovaný s často sa vyskytujúcimi negatívnymi spoločenskými javmi a praktikami ako sú korupcia, fungovanie tieňovej ekonomiky, narastajúce rozdiely v životnej úrovni jednotlivých príjmových skupín obyvate
MENU