Nájdené právne články pre výraz: obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr.h.c., prof., JUDr. Lucia Kurilovská PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou a komentárom zaisťovacích inštitútov v trestnom stíhaní vedenom proti právnickej osobe. Analýza poskytuje náhľad na účel zaisťovacích opatrení. Komparuje ich s inštitútom zaistenia nároku poškodeného.

Úryvok z textu:
  V prípravnom konaní rozhoduje o obmedzujúcom a zaisťovacom opatrení na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie. V návrhu na vydanie obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je nevyhnutné špecifikovať samotné zaistenie, resp. obmedzenie tak, aby bolo vykonateľné. Odôvodnenie návrhu prokurátora na vydanie takéhoto rozhodnutia musí byť opreté o konkrétne skutkové zistenia, ktoré nasvedčujú tomu, že existuje nejaká dôvodná obava. Táto d
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa venuje obmedzujúcim a zaisťovacím opatreniam podľa § 26 ZoTZPO, ktoré je možné uložiť právnickej osobe v rámci trestného stíhania vedeného proti nej. Autor v príspevku poukazuje na charakter opatrení ako opatrení ultima ratio a vyslovuje nutnosť použitia aplikácie analógie s ustanoveniami Trestného poriadku o väzbe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestná zodpovednosť právnických osôb, ako nový inštitút slovenského trestného práva, bola do slovenského právneho poriadku prijatá v podobe zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako „ZoTZPO“) v novembri minulého roka. Prijatím ZoTZPO Slovenská republika formálne splnila svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala ešte pri rokovaniach o vstupe do Európskej únie. Po viac ako 10 ročnej snahe došlo k prijatiu tohto prelomového inštitútu do
MENU