Nájdené právne články pre výraz: odborná starostlivosť štatutára

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je venovaný povinnosti štatutárneho orgánu konať s odbornou starostlivosťou. Autorka sa podrobnejšie venuje pojmu „odborná starostlivosť“ z dôvodu, že Obchodný zákonník tento pojem často používa, avšak ho vôbec nedefinuje.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Novela Obchodného zákonníka č. 147/2001 Z.z. a zákon č. 500/2001 Z.z rozšírila úpravu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Z tohto dôvodu sa v roku 2002 uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“, ktorého predmetom bola práve predmetná prijatá právna novela. Skupina účastníkov zastávala názor, že ide len o pokus upraviť zodpovednosť štatutárnych orgánov a v praxi sa ťažko bude uplatňovať. Skúsenosti avšak ukázali, že v
Autor: JUDr. Peter Lukáčka PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento príspevok sa zameriava na posúdenie vplyvu nedávnych zmien v Obchodnom zákonníku na zodpovedné riadenie obchodnej spoločnosti. Autor sa zaoberá otázkami súvisiacimi s uplatňovaním nových inštitútov zavedených do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 264/2017 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> V podmienkach Slovenskej republiky sú už pomerne dlhé obdobie frekventované otázky týkajúce sa zodpovedného výkonu funkcie riadiacich orgánov obchodných spoločností. Aktuálnosť tejto témy je daná objektívnymi skutočnosťami, ktoré v spoločnosti vytvárajú dojem, že v rámci právnej úpravy SR a špeciálne noriem obchodného práva nie je dostatočne zabezpečené a vymožiteľné zodpovedné plnenie si povinností týchto orgánov. V podnikateľskej praxi je možné sa pomer
MENU