Nájdené právne články pre výraz: odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Alexander Bröstl CSc.
Zdroj: Ulpianus
Kľúčové slová: odborné vyjadrenia a znalecké dokazovanie
Abstrakt: Ak sa pýtate, či odborné vyjadrenie môže vypracovať len znalec (alebo aj niekto, kto má v danej oblasti dostatočné poznatky a skúsenosti – napríklad zástupcovia realitnej kancelárie pri odhade cien nehnuteľností), tak dôvodová správa odpovedá, že „splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na podanie odborného vyjadrenia si súd posúdi sám.“. Nasvedčuje to záveru, ktorý vyplýva aj z textu zákona (neuvádza sa, že odborne spôsobilou osobou je len znalec) a teda, že odborné vyjadrenie môže podať aj neznalec.

Úryvok z textu:
Autori rekodifikácie v rámci školení uvádzajú, že pôvodný plán bol taký, že spolu s novými procesnými kódexmi bude prijatá kompletne nová úprava pravidiel fungovania znalcov. Zo známych aj neznámych dôvodov sa tak nestalo a k úprave znaleckého dokazovania v CSP preto úplne neladí súčasný zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004 Z. z.). Nemalo by to však priniesť problémy, ktoré nebude možné preklenúť výkladom –  najväčšie zmeny v
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude
Autor: doc. JUDr. Mária Nováková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V príspevku sa budeme zaoberať štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré by mali zabezpečovať vysoký stupeň klinickej istoty zdravotníckemu pracovníkovi. Súčasne budeme analyzovať ochranu zdravotníckeho pracovníka v prípade, že si pri diagnostickej a liečebnej terapii zvolí slabší stupeň klinickej istoty.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Realita ochrany zdravia a zdravotnej starostlivosti patrí k najzložitejším objektom skúmania. Je absolútne nevyhnutné, aby teória na základe dôsledného pozorovania, analyzovania a zovšeobecňovania, prichádzala s novými odporúčaniami pre skvalitnenie organizácie zdravotníckeho systému a pre uskutočňovanie úspešnej zdravotnej politiky.[1] Predmetom príspevku je predovšetkým analýza správneho poskytovania zdravotnej s
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor v článku skúma prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriava sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založených na blockchainovej technológii v praxi. Autor taktiež analyzuje aktuálny vývoj právnej úpravy týkajúcej sa blockchain technológie vo svete.

Úryvok z textu:
  Predmetom článku je skúmanie prípustnosti a využiteľnosti informácií zachytených prostred­níctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Autor sa zameriava na právnu úpravu dokazo­vania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom pouka­zuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založe
MENU