Nájdené právne články pre výraz: opatrenia na zamedzenie alebo odvrátenie následkov spáchaného trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jakub Ľorko PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok pojednáva o vybraných hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prijatím pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. júla 2016 dochádza k výraznej zmene v trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky. Autor v príspevku analyzuje najmä inkorporáciu konceptu pričítateľnosti v predmetnej právnej úprave.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Téma trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako jeden z kľúčových problémov štátnej politiky v oblasti trestného práva, osciluje v kruhoch odbornej verejnosti už niekoľko rokov. Napriek tomu, že polemika ohľadom vhodnosti zavedenia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb neustala, od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „ZoTZPO"), ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza pravú tres
MENU