Nájdené právne články pre výraz: oprávnenia exekútora

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predmetný článok bližšie analyzuje proces nakladania s informáciami pri výkone exekútorskej činnosti v rámci jednotlivých vybraných režimoch a to pri požičiavaní exekučných spisoch, nazeraní do spisov, pri odpisoch a potvrdeniach z exekučných spisov, s akcentom na charakteristiku výnimiek z povinnosti mlčanlivosti, ktoré sú formulované v prevažnej miere vo vzťahu k určitým subjektom a zároveň s určením cieľu, na ktorý je exekútor oprávnený tomuto subjektu chránenú skutočnosť sprístupniť.

Úryvok z textu:
Súdny exekútor je súčasťou súdnejmoci a pri výkone svojich právomocí v rámci exekučnejčinnosti prichádza do kontaktu s celým radom informácií, ktoré nie sú bežne prístupné (údaje o osobných a majetkových pomeroch povinného a tretích osôb, skutočnosti potenciálne tvoriace predmet obchodného, daňového, či iného tajomstva a pod.) a ktorých zachovanie neprístupnosti je voprávnenom záujme dotknutých osôb. To isté platí pri výkone ďalšejčinnosti exekútora[2] a pri činnosti exekútora vorgánoch Slove
Autor: JUDr. Peter Stodola
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Ochrana „slabšej strany“ sa najmä pod silným vplyvom judikatúry stala témou aj v procese výkonu rozhodnutia. Z hľadiska podstaty vykonávacieho konania ide o veľmi kontroverznú problematiku, najmä v prípadoch keď na strane veriteľa je právoplatným rozhodnutím judikovaný nárok. Ochrana povinných v exekučnom konaní stojí v konflikte s ochranou legitímnych nárokov oprávnených, a preto treba tieto práva veľmi citlivo vyvažovať. Niektoré nedávne legislatívne zásahy do Exekučného poriadku však boli zamerané iba jednostranne, čo môže viesť k oslabeniu vymožiteľnosti práva. V článku autor predkladá ana ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo svojom príspevku sa venujem aktuálnej téme právnych prostriedkov ochrany a obrany povinných podľa Exekučného poriadku, nakoľko štyridsiata druhá novela Exekučného poriadku, zákon č. 2/2017 Z. z., viedla k zásadnej systémovej zmene v tejto oblasti. Predmetná novela Exekučného poriadku nadobúda v podstatnej časti účinnosť dňa 1. apríla 2017. Okrem kontroverzných tém, ako je zavedenie náhodného prideľovania exekučných vecí exekútorom, prideľovanie vecí toho istého povinného jediném
MENU