Nájdené právne články pre výraz: osobitné ustanovenia o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Martin Kurčík
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok pojednáva o občianskoprávnej a obchodnoprávnej úprave jednotlivých nárokoch objednávateľa zo zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ plnil vadne. Autor v tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa. Dodanie vadného diela má často za následok vznik škody. Článok preto poukazuje aj na možnosť objednávateľa domáhať sa náhrady škody vo vzťahu k vadnému dielu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zmluva o dielo patrí nepochybne k najrozšírenejším a najdôležitejším zmluvným typom využívaným v praxi, popri zmluve kúpnej. Právna úprava tohto zmluvného typu siaha z historického hľadiska až do antického Ríma, kedy zmluvu o dielo, ako ju poznáme dnes, reprezentoval zmluvný typ locatio conductio operis, teda poskytnutie výsledku práce - diela (opus) za odplatu. Aj dnešná právna úprava vymedzuje základnú podstatu zmluvy o dielo, ktorá spočíva nie vo vykonávanej práci, ale v samotno
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Záväzkové právo možno zaradiť medzi konzervatívne súčasti súkromného práva. Základné typy zmlúv v súkromnom práve sa sformulovali už v rímskom práve a pretrvávajú až doposiaľ. V obchodnom práve však najmä v období neskoršieho stredoveku, či počnúc obdobím renesancie sa začali rozvíjať aj nové formy obchodovania, ktoré v záujme právnej istoty bolo potrebné právne regulovať. Právnici, obdobne ako vedci pôsobiaci v iných vedných disciplínach majú snahu hľadať nové originálne riešenia, vytvárať nové inštitúty a tieto aj normatívne upravovať. Tak sa postupne v súkromnom práve začali objavovať inšti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Záväzkové právo možno zaradiť medzi konzervatívne súčasti súkromného práva. Základné typy zmlúv v súkromnom práve sa sformulovali už v rímskom práve a pretrvávajú až doposiaľ. V obchodnom práve však najmä v období neskoršieho stredoveku, či počnúc obdobím renesancie sa začali rozvíjať aj nové formy obchodovania, ktoré v záujme právnej istoty bolo potrebné právne regulovať. Právnici, obdobne ako vedci pôsobiaci v iných vedných disciplínach majú snahu hľadať nové originálne rieše
MENU