Nájdené právne články pre výraz: pedofil

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
9 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú problematike zadržania policajtom v zmysle § 85 Trestného poriadku v praxi

Úryvok z textu:
  1 Všeobecne k zadržaniu osoby podľa § 85 Trestného poriadku V zmysle § 85 Trestného poriadku, zákona č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba § 85 Trestného poriadku) je policajt oprávnený zadržať osobu v prípade dôvodov väzby1 alebo v prípade, že ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu. Na zadržanie osoby policajtom je vopred nutný súhlas prokurátora či už písomný alebo ústný (zväčša te
Autor: Mgr. Matej Krajči
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Článok je reakciou autorov na dianie v advokátskom stave v Ruskej federácii a o jeho vzťahu k orgánom štátnej moci. Obsah článku vychádza z priamych empirických poznatkov autorov, ktorí absolvovali stáž v advokátskej kancelárii Baltického kolégia advokátov Anatolia Sobčaka v Petrohrade (ďalej len „BAK“),[1] pod odborným vedením prezidenta Jurija Michailoviča Novolodského, ktorý autorov zasvätil nielen do aktuálnej právnej problematiky advokácie v Ruskej federácii, ale neopomenul ani súčasný mocensko-politický aspekt výkonu tejto profesie so svojimi oblastny ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Poznatky vychádzajú priamo zo zasadania predsedníctva Advokátskej komory RF (ďalej len „AKRF“) zo 17. júna 2008 v Petrohrade. Jediným bodom programu bolo prerokovanie oficiálneho stanoviska AKRF k návrhu federálneho zákona o doplnkoch a zmenách federálneho zákona o advokátskej činnosti a advokácii v Ruskej federácii, uverejnený 17. júna 2008 v Petrohrade ako Posudok k návrhu federálneho zákona o doplnkoch a zmenách federálneho zákona o advokátskej činnosti a advoka
Autor: Eva Ivančová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: OSN bola podľa slov svojej Charty založená za účelom „uchrániť nasledujúce generácie pred bičom vojny“. Zdolávanie tejto výzvy je stále najdôležitejšou úlohou OSN. Mierové operácie OSN tvoria tri základné aktivity.

Úryvok z textu:
  I. Úvod OSN bola podľa slov svojej Charty založená za účelom „uchrániť nasledujúce generácie pred bičom vojny“. Zdolávanie tejto výzvy je stále najdôležitejšou úlohou OSN. Mierové operácie OSN tvoria tri základné aktivity: Preventívna diplomacia a peacemaking Peacekeeping Peacebuilding     Tento systém ochrany mie
Autor: JUDr. Lenka Pastieriková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Sankcia v podobe trestu odňatia slobody znamená v živote každého odsúdeného významnú sociálnu udalosť, životný zlom. Izolácia človeka, vyňatie z jeho prirodzeného sociálneho prostredia a zaradenie do izolovaného rezidenčného prostredia so sebou prináša do života odsúdeného mnoho zmien a negatívnych javov. Systém výkonu trestu odňatia slobody má v rôznych európskych krajinách rôzne podoby, ktoré, prirodzene, vychádzajú z kultúrnych osobitostí a finančných možností jednotlivých krajín. Severské krajiny sú v mnohých aspektoch ideálom pre mnoho eur ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Severské krajiny sú pre mnohé európske krajiny ideálom, a to nielen v oblasti ekonomiky, miezd, životnej či kultúrnej úrovne, ale aj v oblasti výkonu trestu odňatia slobody a najmä v podmienkach, ktoré je štát schopný vytvoriť pre odsúdených páchateľov. Vo všeobecnosti platí, že výkon trestu odňatia slobody reprezentuje kultúrny a ekonomický stav tej – ktorej spoločnosti, a to najmä v podobe vzťahu štátu k slobode a právam svo
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný otázke, akým spôsobom je možné zohľadniť najlepší záujem dieťaťa pri uznaní, vyhlásení vykonateľnosti či výkone cudzieho rozhodnutia zo strany orgánov štátu výkonu pričom táto otázka je posudzovaná v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásada najlepšieho záujmu dieťaťa1 zakotvená v článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,2 v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie našla svoje vyjadrenie aj v najdôležitejších kódexoch na vnútroštátnej úrovni konkrétne v podobe základnej procesnej zásady v článku 4 Civilného mimosporového poriadku3 a hmotnoprávne vyjadrenie v článku 5 zákona o rodine. Táto základná zásada sa prejavuje aj v normách slovenského medzinárodného práva súkromného a to tak v ko
Autor: prof. Ing. Miroslav Lisoň PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autori v predkladanej štúdii prezentujú dosiahnuté poznanie z aplikovaného výskumu, ktorého objektom bolo odhaľovanie a objasňovanie vybraných druhov trestných činov mravnostnej kriminality a predmetom ich procesy, determinanty a konštrukty. Konštatujú, že v policajnej praxi sú registrované rezervy, ktoré sú determinované absenciou transferu teoretického poznania do systému policajných činností. Osobitne sa orientujú na poznanie o východiskovom štádiu odhaľovania trestných činov mravnostnej kriminality.

Úryvok z textu:
Úvod Úspech kontroly mravnostnej kriminality je priamo závislý od toho, do akej miery sú príslušníci polície schopní rýchlo a včas páchané a spáchané trestné činy identifikovať a na základe toho vytvárať predpoklady na zabezpečenie neodvratnosti trestného postihu. Štrukturálny obsah procesu odhaľovania trestných činov mravnostnej kriminality (ďalej len „TČMK“) je vymedzený funkčným prejavom a podstatou aktivít, ktoré kompetentné subjekty realizujú pri dosahovaní stanoveného cieľa a
MENU