Nájdené právne články pre výraz: platenie poistného na dôchodkové poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
46 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Sninčák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor zaoberá všeobecnou úpravou dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v legislatíve Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venuje právnej úprave dohody o brigádnickej práci študenta. Kriticky vníma vekové obmedzenie statusu študenta pri vykonávaní tejto dohody. Pozornosť venuje štruktúre platenia odvodov z tejto dohody vrátane zákonnej výnimky. Zároveň polemizuje o výhodnosti, resp. nevýhodnosti zaradenia dohody o brigádnickej práci študenta do sociálneho systému a dopad tejto právnej úpravy na samotných študentov.

Úryvok z textu:
I.   ÚVOD Dohody o prácach mimo pracovného pomeru sa majú uzatvárať len výnimočne, zväčša na úlohy malého rozsahu alebo také, ktoré charakterizuje ojedinelosť pracovných úloh. Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patria popri pracovnom pomere k základným pracovnoprávnym vzťahom, v rámci ktorých sa vykonáva určitá pracovná činnosť alebo práca za odmenu.[1] [2]Pri dohodách o prácach mimo pracovného pomeru ide o osobi
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá jednotlivými podmienkami nároku na materské otca v právnej úprave sociálneho poistenia Slovenskej republiky. Analyticky a kriticky hodnotí podmienky, za ktorých sa otec dieťaťa stáva oprávnenou osobou s nárokom na dávku, skúma i všeobecné podmienky na materské ako dávky nemocenského poistenia aj podmienku získania potrebného poistného obdobia. Napokon sa príspevok venuje podrobne problematike posudzovania podmienky starostlivosti o prevzaté dieťa.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Materské je druhou najčastejšie vyplácanou dávkou zo systému nemocenského poistenia.[1] Podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo materské v roku 2018 vyplatené mesačne v priemere v 32 364 prípadoch.[2] Počet vyplatených dávok má pritom v posledných rokoch stúpajúci trend. V roku 2016 bolo materské vyplatené mesačne priemerne v 26 330 prípadoch, v roku 2017 bolo materské vyplatené mesačne priemerne v 29 289 prípadoch.[3]  Už z názvu dávky materské je zrejmé, že túto dávku nemoc
MENU