Nájdené právne články pre výraz: postup pri registrácii

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
5 dokumentov
28 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Martin Hamráček
Univerzita: Projustice
Abstrakt: Jednotné kontaktné miesta sú orgány miestnej štátnej správy, ktoré plnia úlohy na úseku živnostenského podnikania. Účelom ich existencie je uľahčenie prístupu podnikateľom k službám štátu. Ich poslaním je odbúravať najmä administratívnu a finančnú záťaž, ktoré pre podnikateľov vyplývajú z povinností ukladaných legislatívou. Jednotné kontaktné miesto by malo byť dostupným miestom, na ktorom sú sústredené úzko súvisiace služby spojené so začatím podnikania. Služby ním poskytované by mali byť prehľadné, rýchle a efektívne. Cieľom práce je zmysluplne popísať a následne analyzovať základné služby p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Úvod Živnostenskými úradmi na Slovensku sú odbory živnostenského podnikania okresných úradov, ktoré vykonávajú agendu podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len „živnostenský zákon“). Zároveň poskytujú niektoré doplnkové služby podľa osobitných predpisov. Postavenie, sídla, územné obvody a pôsobnosť okresných úradov na Slovensku upravuje zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektor
Autor: Mgr. Róbert Gyuri
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na analýzu štátnej správy cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Výkon štátnej správy je nezastupiteľným nástrojom riadenia a správy štátu a spoločnosti. Predmetom jej výkonu sú v podmienkach Slovenskej republiky aj cirkvi a náboženské spoločnosti ako korporácie duchovnej a náboženskej povahy. Ich správa zo strany štátu je však vzhľadom na ich relatívnu samostatnosť a „autonómnosť“ , ktorá je zaručená Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ako aj vnútroštátnymi normatívnymi zmluvami, silne limitovaná a sústredí sa predovšetkým na výkon r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Predmetom výkonu štátnej správy ako základnej zložky verejnej správy vykonávanej štátom a jeho orgánmi sú v podmienkach Slovenskej republiky aj cirkvi a náboženské spoločnosti. Ich legálnu definíciu obsahuje základný predpis štátneho cirkevného práva (resp. konfesného práva1) - zákon c. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, ato v § 4 ods. 1, podľa ktorého „Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákon
MENU