Nájdené právne články pre výraz: práva a povinnosti obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
7 dokumentov
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lukáš Turay
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa venuje právu na obhajobu a poukazuje na niektoré nejasnosti v aplikačnej praxi OČTK a súdov. Právo na obhajobu je najvýznamnejším právom, ktorým obvinený disponuje. Je mimoriadne dôležité, aby sa orgány činne v trestnom konaní zasadzovali za spravodlivé uplatňovanie všetkých procesných práv, ktoré obvinenému prináležia.

Úryvok z textu:
  1. Úvod V súčasnosti, sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia právo obetí trestného činu (respektíve poškodeného). Napriek moderným trendom, nemožno rezignovať na postavenie obvineného, ktorý je stále alfou a tiež omegou trestného konania. O zásahu do jeho základných ľudských práv a slobôd sa vedie trestné konanie. Osoba voči ktorej sa vedie trestné stíhanie je subjektom a v konečnom dôsledku aj stranou v rámci konania pre
Autor: JUDr. Marek Mezei PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor upriamuje svoju pozornosť na pripravovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb je podľa autora jedným z možných spôsobov eliminácie, resp. znižovania miery ekonomickej kriminality. Pripravovaný návrh zákona však musí byť detailný nielen po hmotnoprávnej ale aj po procesnoprávnej stránke. Práve na procesnoprávnu stránku kladie autor dôraz, pretože podľa jeho názoru bude zákon bez kvalitných procesných ustanovení sotva vykonateľný.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Aktuálne vývojové trendy v rámci Európskej únie hovoria o nutnosti efektívneho stíhania protiprávneho konania právnických osôb. Pokusy o zavedenie tzv. „pravej“ trestnej zodpovednosti tu v podmienkach Slovenskej republiky boli už niekoľko krát a skončili neúspešne. Hodnotiaca správa Pracovnej skupiny OECD z tretej etapy hodnotenia Slovenskej republiky hovorila o nevyužívaní ochranných opatrení a ich neefektívnosti. Preto Slovenská republika pristúpila ku koncepcii pravej trestnej z
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá problémovými aspektmi výsluchov príslušníkov Policajného zboru v trestnom konaní, v ktorom vystupujú ako svedkovia. V praxi nepanuje jednota ohľadom toho, do akej miery sa títo môžu alebo nemôžu dovolávať mlčanlivosti podľa zákona o Policajnom zbore, a na druhej strane nie je ani jasné, či je potrebné na takúto povinnosť mlčanlivosti prihliadať zo strany vypočúvajúceho ex offo. Článok analyzuje príslušné ustanovenia dotknutých právnych predpisov a pokúša sa dať odpoveď na to, aký by mal byť v týchto situáciách správny postup.

Úryvok z textu:
1 Úvod V praxi trestného konania je úplne bežným javom, že príslušníci Policajného zboru,[2] ktorí nie sú policajtmi v trestnom konaní,[3] vykonajú rôzne prvotné úkony v prípade zistenia trestného činu (najmä rôzne úkony spojené so zaisťovaním vecí a osôb), pričom následne je vec odovzdaná na vybavenie príslušnému poverenému príslušníkovi Policajného zboru alebo vyšetrovateľovi PZ a tento je neskôr v ďalšom konaní povinný vypočuť zasahujúcich príslušníkov PZ o okolnostiach ich zásahu
MENU