Nájdené právne články pre výraz: právo na azyl

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

45 dokumentov
5 dokumentov
159 dokumentov
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: Lucia Bódišová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súčasnosti je medzinárodné spoločenstvo konfrontované utečeneckými krízami, ktoré sužujú viaceré kontinenty. Výročná správa UNHCR Global Trends Forced Displacement 2015 uvádza, že počet utečencov v roku 2015 predstavoval hodnotu 21,3 mil. a počet žiadateľov o azyl tvorilo 3,2 mil. osôb. Význam medzinárodného utečeneckého práva a migrácie aj v dôsledku súčasných utečeneckých kríz narastá, čo sa prejavilo prijatím Newyorskej deklarácia pre utečencov a mig- rantov. Príprava a prijatie nových medzinárodných dokumentov v tejto oblasti vyžaduje analýzu prameňov práva, ktoré výrazne ovplyvnili f ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnosti je medzinárodné spoločenstvo konfrontované utečeneckými krízami, ktoré sužujú viaceré kontinenty. Výročná správa UNHCR Global Trends Forced Displacement 2015 uvádza, že počet utečencov v roku 2015 predstavoval hodnotu 21,3 mil. a počet žiadateľov o azyl tvorilo 3,2 mil. osôb. Význam medzinárodného utečeneckého práva a migrácie aj v dôsledku súčasných utečeneckých kríz narastá, čo sa prejavilo prijatím Newyorskej deklarácia pre utečencov a mig- rantov.[1] [2] Príprava a p
Autor: Katarína Koromházová
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: utečenecpráva utečencovochrana utečencovprávo na azyl
Abstrakt: Téma utečencov je stále aktuálna a to najmä z dvoch hľadísk. Jedným z nich je nemožnosť predvídania situácii vo svete, v dôsledku čoho sa utečencami môže raz stať každý z nás, druhé hľadisko môžeme deklarovať na príklade migrácie z afrického kontinentu do európskych krajín, ktorý nám ukázal, že dopad takýchto skutočností sa netýka len domovských krajín, ale môže mať veľký vplyv aj na spoločenstvá štátov, do ktorých tieto osoby prichádzajú. Je teda zrejmé, že utečenci sú tak špecifickou skupinou osôb, ktorá si vyžaduje osobitnú právnu úpravu. Práve preto musíme nielen zo solidarity, ale mysliac ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Téma utečencov je stále aktuálna a to najmä z dvoch hľadísk. Jedným z nich je nemožnosť predvídania situácii vo svete, v dôsledku čoho sa utečencami môže raz stať každý z nás, druhé hľadisko môžeme deklarovať na príklade migrácie z afrického kontinentu do európskych krajín, ktorý nám ukázal, že dopad takýchto skutočností sa netýka len domovských krajín, ale môže mať veľký vplyv aj na spoločenstvá štátov, do ktorých tieto osoby prichádzajú. Je teda zrejmé, že utečenci sú tak špecifick
Autor: Mgr. Adam Giertl
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právny inštitút azylu je tradičným inštitútom práva, ktorý sa viaže so suverenitou štátu a jeho moci. V súčasnosti sa právo azylu spája predovšetkým s ochranou a právnym postavením utečencov. Medzinárodnoprávny režim ochrany utečencov je však - na rozdiel od azylového práva - relatívne novým režimom právnej ochrany, ktorý bol zakotvený medzinárodnou zmluvnou úpravou až v 20. storočí. Režim azylového práva sa zásadným spôsobom odlišuje od medzinárodnoprávnej ochrany utečencov v niekoľkých zásadných aspektoch. Kým právny režim ochrany utečencov bol a tradične je upravený predovšetkým pravidlami ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právny inštitút azylu je tradičným inštitútom práva, ktorý sa viaže so suverenitou štátu a jeho moci. V súčasnosti sa právo azylu spája predovšetkým s ochranou a právnym postavením utečencov. Medzinárodnoprávny režim ochrany utečencov je však - na rozdiel od azylového práva - relatívne novým režimom právnej ochrany, ktorý bol zakotvený medzinárodnou zmluvnou úpravou až v 20. storočí. Režim azylového práva sa zásadným spôsobom odlišuje od medzinárodnoprávnej ochrany utečencov v niekoľ
Autor:
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate.

Úryvok z textu:
Pred prijatím rozhodnutia o návrate maloletej osoby bez sprievodu musí členský štát overiť, či je pre maloletú osobu v štáte návratu zabezpečené primerané prijatie. Okrem toho, ak v štádiu odsunu už nie je zabezpečené primerané prijatie, členský štát nebude môcť vykonať rozhodnutie o návrate. Tak znie verdikt Súdneho dvora EÚ zo 14. januára 2021 vo veci C-441/19 TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid O čo išlo? TQ, maloletá osoba bez sprievodu v tom čase vo veku 15
Autor: mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá otázkou kriminalizácie trestov ukladaných v rámci vybraných členských krajín EÚ za neoprávnené prekročenie štátnej hranice a právom štátnych príslušníkov tretích krajín komunikovať vo svojom jazyku, ak požiadali dotknutú krajinu o azyl. Právo komunikovať vo svojom jazyku je, ako procesná záruka, aplikovateľné v prospech štátneho príslušníka tretej krajiny iba v prípadoch nevyhnutného tlmočenia pred príslušnými orgánmi, resp. súdmi. Otázkou však ostáva, či je možné predmetné právo aplikovať aj na preklad písomností v konaní, a to predovšetkým v prípadoch, ak dot ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasná celosvetová situácia súvisiaca s pandémiou vírusu COVID-19 priamo ovplyvňuje mnoho aspektov ľudského života a neopomína ani mobilitu obyvateľstva medzi krajinami. Reštriktívne opatrenia, ktoré jednotlivé krajiny začali v marci 2020 (keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu vírusu COVID-19) uplatňovať na hraničných prechodoch, obmedzili aj pohyb migrantov. Na základe odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesli migračné toky v prvej polo
Autor: PhDr. Ján Čipkár PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ľudské práva sa stali v dnešnej dobe súčasťou každodenného života nás všetkých, či si to uvedomujeme viac alebo menej. Stali sa súčasťou nielen praktického života mnohých z nás, ale aj súčasťou teoretickej reflexie niektorých z nás. Sme svedkami nových teórií, koncepcií a poňatí ľudských práv v závislostí od ich formovania v rôznych vedeckých disciplínach. Teda, zdá sa, že nestačí pristupovať k ľudským právam iba v rámci jednej vednej disciplíny, ale multidisciplinárne.

Úryvok z textu:
  Ľudské práva sa stali v dnešnej dobe v našom prostredí súčasťou každodenného života nás všetkých, či si to uvedomujeme viac alebo menej. Stali sa súčasťou nielen praktického života mnohých z nás, ale aj súčasťou teoretickej reflexie niektorých z nás. Sme svedkami nových teórií, koncepcií a poňatí ľudských práv v závislostí od ich formovania v rôznych vedeckých disciplínach.[1] Teda, zdá sa, že nestačí pristupovať k ľudským právam iba v rámci jednej vednej disciplíny, ale multidiscipliná
Autor: doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula PhD. Dr.Iur.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záchrana stroskotancov a iných osôb na mori je považované na základe medzinárodnoprávnej obyčaje za historicky veľmi starobylú povinnosť, ktorá bola vnímaná takmer automaticky a bez možných výnimiek. Potvrdená bola aj zmluvne a to najmä Medzinárodným dohovorom o ochrane ľudských životov na mori z roku 1914 (SOLAS, aktuálna verzia z r. 1974 s viacerými novelizáciami, Reg. č. V/33.1) a Dohovorom o morskom práve (1982, č. 98/1) a pod... Táto povinnosť bola v nedávnej dobe v súvislosti masovou migračnou vlnou cez Stredozemné more v r. 2014-16 na úrovni rôznych populistických vyjadrení a v rôznych ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Európa približne v rokoch 2013-1017 čelila vysokej vlne ilegálnej migrácie cez Stredozemné more. Vrchol táto migračná vlna dosiahla v roku 2015 – až okolo jedného milióna ľudí.[1] Člny preplnené migrantmi a tragická smrť mnohých z nich vyvolávali spočiatku súcit a následne výzvy na ich záchranu a poskytnutie pomoci. (Ročne podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov hynulo na mori okolo 2500-3500 migrantov. [2]) Krajiny EÚ a NATO okrem bežných záchranných opatrení spustili
Autor: JUDr. Milena Barinková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo na pomoc v hmotnej núdzi je významným sociálnym právom. Možno to dokumentovať tak jeho zakotvením v našej Ústave, ako aj v celom rade významných medzinárodných zmlúv, upravujúcich ľudské práva. Príspevok je zameraný na právne otázky realizácie práva na pomoc v hmotnej núdzi, na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku. Rozoberá osobný a vecný rozsah, v rámci osobného rozsahu si všíma, že ide o právo každého, bez ohľadu na štátne občianstvo. V súvislosti s tým autorka poukazuje na konkrétne úpravy, týkajúce sa poskytovania pomoci v hmotnej núdzi aj cudzincom. Zložitosť problematiky je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Sociálna politika štátu vychádza z priorít, ktoré si daný štát stanoví pre oblasť realizácie svojej funkcie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam svojich občanov. Zakotvenie základných práv a slobôd v Ústave SR a garancia ich realizácie je reakciou štátu na hospodárske a sociálne potreby občanov. Sociálne práva ako súčasť základných práv a slobôd, upravené v Ústave SR určujú aj rozsah a obsah práva na sociálne zabezpečenie. Z právnej úpravy sociálnych práv obsiahnutých v
Autor: doc. JUDr. Ľudmila Somorová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Od druhej polovice 20. storočia možno pozorovať dynamizmus procesov dotýkajúcich sa neustáleho rozširovania katalógu práv a zároveň aj nachádzania nových foriem a nástrojov ich ochrany a to rovnako v práve vnútroštátnom ako aj medzinárodnom. Katalógy ľudských práv a základných slobôd sa v rozličných medzinárodných dokumentoch (univerzálnych i regionálnych) čiastočne prekrývajú ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej rovine. Rovnako je to aj s medzinárodnými systémami ochrany týchto práv. Korpus systému ochrany ľudských práv sa postupne vetvil bez jednotnej réžie. Výsledkom je súčasný neprehľ ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Od druhej polovice 20. storočia možno pozorovať dynamizmus procesov dotýkajúcich sa neustáleho rozširovania katalógu práv a zároveň aj nachádzania nových foriem a nástrojov ich ochrany a to rovnako v práve vnútroštátnom ako aj medzinárodnom. Katalógy ľudských práv a základných slobôd sa v rozličných medzinárodných dokumentoch (univerzálnych i regionálnych) čiastočne prekrývajú ako v horizontálnej tak aj vo vertikálnej rovine. Rovnako je to aj s medzinárodnými systémami ochrany týchto
MENU