Nájdené právne články pre výraz: princíp dvojinštančnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

228 dokumentov
83 dokumentov
854 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jozef Kravec CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Medzi dôležité prostriedky na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov ako fyzických, tak aj právnických osôb patrí správne súdnictvo. Správne súdnictvo výraznou mierou prispieva k ochrane hlavne základných práv a slobôd všetkých subjektov práva. Z hľadiska svojich funkcií, ktoré správne súdnictvo má, patrí medzi charakteristické inštitúty právneho štátu. Podstatou správneho súdnictva je teda ochrana zákonnosti ako jednej z charakteristických črt právneho štátu. Zároveň správne súdnictvo výraznou mierou zabraňuje svojvôli i arogancii výkonnej moci, čím výrazne prispieva aj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Medzi dôležité prostriedky na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov ako fyzických, tak aj právnických osôb patrí správne súdnictvo. Správne súdnictvo výraznou mierou prispieva k ochrane hlavne základných práv a slobôd všetkých subjektov práva. Z hľadiska svojich funkcií, ktoré správne súdnictvo má, patrí medzi charakteristické inštitúty právneho štátu. Podstatou správneho súdnictva je teda ochrana zákonnosti ako jednej z charakteristických črt právneho štátu.
Autor: JUDr. Peter Straka
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v príspevku snaží reagovať na často sa vyskytujúce neprimerané postupy veriteľov pri poskytovaní pôžičiek resp. úverov pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva. Stručným komentárom dopĺňa vybraný rozsudok, ktorý pomerne komplexne rieši otázku primeranosti uvedených inštitútov súkromného práva a ktorý môže byť zaujímavým zdrojom inšpirácie pre ďalšiu aplikačnú prax súdov. Autor preto zámerne uvádza celý jeho výrok a podstatnú časť odôvodnenia. Na úvod upozorňuje na právne vety týkajúce sa uvedenej problematiky a krátkymi vstupm ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Dobré mravy sú pravidlá správania sa, ktoré spoločnosť v prevažnej miere uznáva a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. Výrazné popieranie dobrých mravov spochybňuje celý právny poriadok a samotnú istotu občana (spotrebiteľa) v právo a posúva hranice neprimeraných praktík contra bonos mores, ktoré spochybňujú dlhodobo formované základné morálne hodnoty spoločnosti, ale najmä zakladajú riziko ich ,,konkludentného" akceptovania (vžitia) subjektmi právnych vzťahov.
Autor: JUDr. Jana Baricová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori v príspevku poukazujú na význam správneho súdnictva v demokratickej spoločnosti. Autori analyzujú skutočnosti, s ktorými sa správne súdnictvo muselo od svojho znovuzavedenia vyrovnávať, následne sa zaoberajú dôkladnou analýzou Správneho súdneho poriadku a záverom sa zamýšľajú nad otázkou, či je potrebné zriadiť Najvyšší správny súd v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
  I.    K pojmu správne súdnictvo Vymedzenie pojmu „správne súdnictvo“ bolo vždy ovplyvňované rozdielnymi názormi na podstatu a funkciu tohto právneho inštitútu. Samotný pojem správneho súdnictva pritom vyjadruje osobitné zameranie tohto druhu súdnictva na riešenie sporov vznikajúcich v oblasti správno- právnych vzťahov v súvislosti s rozhodovaním orgánov verejnej správy. Nie je jednoduché definovať pojem správneho súdnictva, pretože jeho podoba sa vždy líšila od štátu
MENU