Nájdené právne články pre výraz: solidárny záväzok a jeho splnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Záväzkový vzťah je solidárny, ak má niekoľko dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi a veriteľ môže požadovať od každého dlžníka celé plnenie (pasívna solidarita) alebo ak má niekoľko veriteľov právo na celé plnenie od dlžníka a dlžník môže plniť ktorémukoľvek veriteľovi (aktívna solidarita). To, čo dlžníkov a veriteľov spája do spoločného záväzkového vzťahu, je okrem totožnosti predmetu plnenia spoločný právny základ. V takom prípade ide o pravú solidaritu. V praxi sa vyskytujú situácie, keď jednému dlžníkovi prislúcha právo na identické plnenie voči viacerým veriteľom, ale na základe rôzn ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Solidárne záväzky predstavujú najrozšírenejšiu, ale súčasne teoreticky najspornejšiu skupinu spoločných záväzkov. Solidárne záväzky, či už ide o pasívnu alebo aktívnu solidaritu, možno v nadväznosti na právnu úpravu v Občianskom zákonníku (§ 511 a § 513) charakterizovať týmito znakmi: a) existencia právnej skutočnosti, ktorá zakladá vznik solidárneho záväzku, b) mnohosť subjektov na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu, c) existencia vonkajš
Autor: Mgr. Andrej Fekete
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Solidárne zaviazaný dlžník, ktorý splnil dlh vo väčšom rozsahu, než je jeho podiel na dlhu, má voči ostatným solidárne zaviazaným dlžníkom právo na regres. Právna úprava regresného práva dlžníka voči ostatným solidárnym dlžníkom je v právnej úprave Občianskeho zákonníka prakticky nezmenená od r. 1964. Právna prax však medzitým nastolila celý rad otázok, ktorých riešenie vyžaduje zmenu právnej úpravy. Na základe analýzy platnej právnej úpravy sa v príspevku podáva náčrt budúcej úpravy regresného práva dlžníka.

Úryvok z textu:
1. ÚVODNÉ POZNÁMKY Pasívna solidarita ako druh spoločného solidárneho záväzku predpokladá existenciu vonkajšieho záväzkového vzťahu medzi veriteľom a solidárne zaviazanými dlžníkmi a interného vzťahu medzi solidárnymi dlžníkmi navzájom. V zmysle § ods. 1 OZ môže externý vzťah medzi veriteľom a solidárnymi dlžníkmi upraviť právny predpis, rozhodnutie súdu, dohoda účastníkov alebo právne pomery medzi jeho účastníkmi môžu byť dané povahou predmetu plnenia. Pokiaľ ide o vnútorné vzťahy medzi
MENU