Nájdené právne články pre výraz: systém žalôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Kováčiková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vlastníctvo bolo v Ríme základným stavebným kameňom práva a celej spoločnosti. Na dané pomery bolo ponímanie vlastníctva a vlastníckeho práva až neuveriteľne prepracované a vo svojej podstate predbehlo vlastnú dobu. Rímska koncepcia sa v značnej miere približovala tej dnešnej: vlastníctvo bolo chápané ako výlučné, všeobecné právne panstvo osoby nad hmotnou vecou. Bolo najkvalitnejším a najsilnejším vecným právom, čomu bola prispôsobená aj jeho ochrana. Za týmto účelom bol vytvorený dômyselný systém žalôb a interdiktov. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na jeden z prostriedkov ochrany vl ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD „ Vlastnictví se odlišuje od pouhého prechodné vlastnéného majetku tím, že se jedná o právo, které môže být vynuceno společností, poprípadé státem nebo na základé zvyku, konvence či zákona.“ Fundamentálnym predpokladom existencie vlastníckeho práva a jeho pokojného a nerušeného výkonu je existencia účinných ochranných mechanizmov, ktoré majú v prípade zásahu do nedotknuteľnosti vlastníctva zaistiť navrátenie do pôvodného stavu. Bez možnosti zabezpečiť vynútenie povinnosti všetký
Autor: JUDr. Katarína Lenhartová PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá siedmimi vybranými príčinami zmien rímskych kontraktov, ktoré nastali vo vývoji rímskeho práva. Článok si nekladie za úlohu vyčerpávajúco hodnotiť materiálne pramene práva, je len akousi úvahou nad rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi tvorbu a aplikáciu práva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Systém rímskych kontraktov je inšpiráciou pre mnohé právne systémy a vo vývoji rímskeho práva zažil svoje víťazstvá aj pády. Pokým sa systém kontraktov kreoval do ustálenej podoby, ktorú nám ponúkajú pramene justiniánskeho práva, pôsobili naň rôzne faktory a mechanizmy, ktoré zapríčinili vznik nových druhov kontraktov, rozdelenie kontraktov na reálne a konsenzuálne, odčlenenie osobitnej kategórie tzv. kvázikontraktov a pod. Či už to bolo pôsobením materiálnych prameňov práva, alebo
Autor: JUDr. Kamila Kočišová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Svojpomoc je spôsob ochrany práva jednotlivca, ktorá je vykonávaná bezprostredne mocou a silou nositeľa tohto práva, a to bez využitia formálneho právneho postupu. Ide o výnimočný prostriedok, pretože v súčasnosti platí zásada, že ochranu práv poskytujú predovšetkým príslušné súdy a orgány verejnej správy. Tento inštitút svojpomoci má dlhú históriu, ktorá siaha až do obdobia rímskeho práva a napriek jeho dočasnému zákazu v období neskorého stredoveku pretrval a bol obnovený aj v súčasnej dobe. Tento príspevok sa venuje charakteru a podmienkam uplatnenia svojpomoci jednak v období rímskeho práv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD         V      počiatočnom období vývoja ľudskej spoločnosti je značne problematické hovoriť o akejkoľvek forme súdnej moci a inštitucionalizácii autority príslušnej na rozhodovanie o právach jednotlivca a vymáhaní právnych nárokov. V najvýznamnejšej starovekej právnej pamiatke z územia Mezopotámie - v Chammurapiho zákonníku (18. st. pred n.l.) bola obsiahnutá historicky známa zásada odplaty „oko za oko, zub za zub“. Pri výkone práva po
Autor: Lucia Bódišová
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súčasnej spoločnosti je pojem právny štát veľmi diskutovanou témou, a to nielen medzi právnymi expertmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Pojem „právny štát“ sa zvykne stotožňovať s pojmami ako „panstvo“ alebo „vláda práva.“ V common law (anglo-americkom systéme) sa v súvislosti s právnym štátom používa pojem „Rule of Law.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného citátu, Rule of Law patrí k jedným z najdôležitejších prvkov moderného štátu. Je vnímaný ako krehký, ale rozhodujúci vzor, ktorého sa ľudia dovolávajú vždy, keď štátna správa koná svojvoľne a utláčateľsky voči občanom daného štátu. Zásahy š ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V súčasnej spoločnosti je pojem právny štát veľmi diskutovanou témou, a to nielen medzi právnymi expertmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Pojem „právny štát“ sa zvykne stotožňovať s pojmami ako „panstvo“ alebo „vláda práva.“ V common law (anglo-americkom systéme) sa v súvislosti s právnym štátom používa pojem „Rule of Law.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného citátu, Rule of Law patrí k jedným z najdôležitejších prvkov moderného štátu. Je vnímaný ako krehký, ale rozhoduj
MENU