Nájdené právne články pre výraz: určenie vyživovacej povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

105 dokumentov
62 dokumentov
2955 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lenka Dufalová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti rodičov k deťom súdy vychádzajú zo základných kritérií stanovených v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, teda berú do úvahy odôvodnené potreby oprávneného a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Súdy zároveň nemôžu obchádzať ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom stanovuje, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Práve toto rozhodovacie kritérium bude primárnym predmetom analýzy s ohľadom na osobitosti vzťahu rodič – dieťa.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V decembri v roku 2015 rozvíril vody českej aj slovenskej civilistiky nález Ústavného súdu Českej republiky (ďalej aj ako „Ústavný súd ČR“) vo veci určenia výšky výživného rodiča s nadštandardnými príjmami voči maloletému dieťaťu1 , v ktorom Ústavný súd ČR rozhodol, že rozhodnutím všeobecných súdov - Okresného súdu v Hradci Králové a rozhodnutím Krajského súdu v Hradci Králové bolo porušené základné právo sťažovateľa ako rodiča na výchovu jeho detí zaručené článkom 32 ods. 4 Li
Autor: Mgr. Eva Dudásová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Otrokom prislúchalo vo výrazne diferencovanej rímskej spoločnosti špecifické postavenie, a predstavovali tak sociálny prvok narastajúci na význame. V súčasnosti sa vyskytujú mnohé kontroverzné myšlienky týkajúce sa rozsahu práv a povinností otrokov v zmysle historického vývoja rímskeho práva. Viacerí autori zastávajú názor, že otroci časom nadobudli isté práva, čo bolo podmienené ich podstatným prínosom pre rozvoj rímskeho hospodárstva, ekonomický rast, ako aj fungovanie každodenného života obyvateľov Rímskej ríše. Otroci preukázali svoju relevanciu aj pre priebeh a výsledok rozhodovacej činno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Analýza postavenia otrokov v rímskej spoločnosti predstavuje jednu z často diskutovaných tém v kruhoch odborníkov venujúcich sa problematike rímskeho práva. Patričná pozornosť je venovaná všetkým oblastiam života otrokov v podmienkach historického vývoja Rímskej ríše. Za jednu z kľúčových zdrojov možno považovať monografiu profesora W. W. Bucklanda, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce uskutočnil podrobnú analýzu ich právneho postavenia s početným množstvom odkazov na relevantné
Autor: JUDr. Veronika Bačíková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákon o rodine upravuje rôzne druhy výživného a foriem jeho poskytovania. Návrh nového Občianskeho zákonníka prichádza s ustanovením, v zmysle ktorého určuje ďalší subjekt povinný poskytovať príspevok na výživné. Týmto subjektom je škodca, ktorý je v prípade, že došlo k usmrteniu osoby povinnej poskytovať výživné zodpovedný za pohľadávky pozostalých voči zomrelému týkajúce sa platenia výživného. V príspevku sa venujeme forme a výške príspevku na výživu pre pozostalých v súčasnosti platnom Občianskom zákonníku a zneniu v navrhovanej novele Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút výživného, jeho druhy a rozsah výživného vo všeobecnosti upravuje predovšetkým zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ten rozlišuje vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Problematikou výživného sa zaoberajú aj ďalšie pr
MENU