Nájdené právne články pre výraz: utečenecká kríza

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
91 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Jakub Kozák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Schengenský priestor je jednou z dôležitých výhod, ktorú môžu slobodne využívať väčšina jednotlivcov z európskych krajín. Schengen predstavuje voľný a neprerušený pohyb cez štátne hranice členských štátov Únie a pridružených krajín. Udalosti zo sveta za posledné mesiace, ktoré okrem iného vyústili do migračnej vlny prílevu utečencov do Európy objavili štrbiny Schengenu a neschopnosť juhoeurópskych krajín riešiť tento nezvratný stav. Lenže ochrana vonkajších schengenských hraníc nie je len aktuálny problém južanských štátov, ale je to celoeurópsky problém, ktorý sa týka aj Slovenska, a na ktoro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
„Ak EÚ nedokáže dostatočne kontrolovať svoje vonkajšie hranice, bude to znamenať jej zlyhanie ako politického projektu." Donald Tusk, predseda Európskej rady Úvod Schengenský priestor je jednou z dôležitých výhod, ktorú môžu slobodne využívať väčšina jednotlivcov z európskych krajín. Schengen predstavuje voľný a neprerušený pohyb cez štátne hranice členských štátov Únie a pridružených krajín. Udalosti zo sveta za posledné mesiace, ktoré okrem iného vyústili do migračnej
Autor: Lucia Bódišová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V súčasnosti je medzinárodné spoločenstvo konfrontované utečeneckými krízami, ktoré sužujú viaceré kontinenty. Výročná správa UNHCR Global Trends Forced Displacement 2015 uvádza, že počet utečencov v roku 2015 predstavoval hodnotu 21,3 mil. a počet žiadateľov o azyl tvorilo 3,2 mil. osôb. Význam medzinárodného utečeneckého práva a migrácie aj v dôsledku súčasných utečeneckých kríz narastá, čo sa prejavilo prijatím Newyorskej deklarácia pre utečencov a mig- rantov. Príprava a prijatie nových medzinárodných dokumentov v tejto oblasti vyžaduje analýzu prameňov práva, ktoré výrazne ovplyvnili f ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V súčasnosti je medzinárodné spoločenstvo konfrontované utečeneckými krízami, ktoré sužujú viaceré kontinenty. Výročná správa UNHCR Global Trends Forced Displacement 2015 uvádza, že počet utečencov v roku 2015 predstavoval hodnotu 21,3 mil. a počet žiadateľov o azyl tvorilo 3,2 mil. osôb. Význam medzinárodného utečeneckého práva a migrácie aj v dôsledku súčasných utečeneckých kríz narastá, čo sa prejavilo prijatím Newyorskej deklarácia pre utečencov a mig- rantov.[1] [2] Príprava a p
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Bývam na sídlisku blízko centra, čo vedie k tomu, že na priľahlých parkoviskách parkujú počas pracovných dní „lokálni CPčkari“. Na moju nervovú sústavu to prináša nápor keď v podvečerných hodinách neviem v okolí môjho paneláku nájsť voľné parkovacie miesto – práve preto, že ľudia dochádzajúci autom na svoje pracoviská na sídlisku, alebo v centre parkujú na miestach, ktoré by mali slúžiť obyvateľom priľahlých obydlí (ale je nutné tiež dodať, že ak by boli využívane iba nimi, boli by parkoviská cez deň skoro prázdne a v podstate nevyužité).

Úryvok z textu:
Bývam na sídlisku blízko centra, čo vedie k tomu, že na priľahlých parkoviskách parkujú počas pracovných dní „lokálni CPčkari“. Na moju nervovú sústavu to prináša nápor keď v podvečerných hodinách neviem v okolí môjho paneláku nájsť voľné parkovacie miesto – práve preto, že ľudia dochádzajúci autom na svoje pracoviská na sídlisku, alebo v centre parkujú na miestach, ktoré by mali slúžiť obyvateľom priľahlých obydlí (ale je nutné tiež dodať, že ak by boli využívane iba nimi, boli by parko
Autor:
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv žiadateľov o azyl. Európska únia, ktorá je v oblasti azylového práva činná len v posledných desaťročiach, však n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rozvoj azylového práva prináša vznik nových inštitútov a pojmov, ktoré súvisia s rozvojom a posilňovaním azylového práva, či už vnútroštátneho alebo medzinárodného, kde zohráva špecifickú úlohu právo Európskej únie. Práve rozvoj azylového práva v rámci Európskej únie vniesol do azylového práva niekoľko nových inštitútov, ktorých úlohou je zosúladiť postup členských štátov EÚ v rámci azylového konania, odstrániť jeho negatívne javy, ako aj posilniť minimálne štandardy základných práv
Autor: Doc. JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zamýšľa nad súčasnými trendmi v prístupe ústavných súdov k problematike legislatívnej nečinnosti, legislatívneho opomenutia a medzier v práve. Poskytuje teoretickú analýzu načrtnutého problému a poukazuje na rozhodujúcu úlohu judikatúry pri odstraňovaní nedostatkov právnych predpisov v dôsledku legislatívneho opomenutia. Opiera sa o komparatívny pohľad a snaží sa identifikovať príčiny aj dôsledky posunu v postavení a funkciách ústavného súdnictva. Poukazuje na posun od funkcie ústavného súdu ako negatívneho tvorcu práva do role pozitívneho právotvorcu.

Úryvok z textu:
  1.     Úvod Problematika dobrého vládnutia (good governance) sa v súčasnosti stáva jednou zo základných spoločenských výziev. Demokracia a dobré vládnutie sú podmienkou dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Kľúčové miesto v procese posilňovania demokracie prostredníctvom dobrého vládnutia patrí parlamentu a ostatným orgánom verejnej moci, ktoré disponujú právotvornými právomocami. Dobré vládnutie totiž predpokladá tvorbu dobrého práva, ktoré je pre
Autor: Mgr. Tímea Lazorčáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Štátna príslušnosť predstavuje právny vzťah občana s určitým štátom. Je základom budovania identity každého z nás a zároveň rámcom základných práv či povinností s tým spojených. My všetci, ktorí sme občanmi niektorého štátu, si často ani sami neuvedomujeme, aké významné a nevyhnutné právo to je. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne dávky, či účasť na voľbách a podieľanie sa na formovaní spoločenského života spoločnosti. To všetko považujeme za samozrejmosť, s ktorou sa rodíme do tohto sveta. No je potrebné si uvedomiť, že nie všade na ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Štátna príslušnosť predstavuje právny vzťah občana s určitým štátom. Je základom budovania identity každého z nás a zároveň rámcom základných práv či povinností s tým spojených. My všetci, ktorí sme občanmi niektorého štátu, si často ani sami neuvedomujeme, aké významné a nevyhnutné právo to je. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, právo na slobodný výber povolania a zamestnania, sociálne dávky, či účasť na voľbách a podieľanie sa na formovaní spoločenského života spoločno
Autor: doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je načrtnúť, na základe analýzy de lege lata a úvah de lege ferenda, zohľadňujúcich potreby minulosti ako aj výzvy budúcnosti, možné cesty budúcej ústavnoprávnej úpravy otázky vzájomného pôsobenia medzinárodných zmlúv a vnútroštátneho práva.

Úryvok z textu:
Úvod Všeobecným zámerom článku je prispieť do širokej odbornej diskusie o vzťahu medzinárodného práva a vnútroštátneho práva, s akcentom na vzťah medzinárodných zmlúv a ústavy štátu. V pozadí diskusie stoja zmeny v oblasti materiálnych prameňov medzinárodného i vnútroštátneho práva, ktoré ovplyvňujú proces tvorby, interpretácie a aplikácie práva. S tým súvisí otázka, či je prípadne vhodné uvažovať o eventuálnej novelizácii ústavy Slovenskej republiky, konkrétne tých častí textu ústavy
MENU