Nájdené právne články pre výraz: vojenská zrada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Rudolf Maník PhD. MBA, MHA
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V poradí už piatu Konferenciu o histórii advokácie usporiadal Výbor pre históriu advokácie Českej advokátskej komory. Na konferencii, ktorú vysoko profesionálne moderoval JUDr. Stanislav Balík, sudca Ústavného súdu ČR, sa aktívne zúčastnili i slovenskí advokáti. JUDr. Peter Kerecman pripravil referát o známych slovenských advokátoch z rodu Daxnerovcov a JUDr. Rudolf Maník referoval na tému „Advokáti v rámci komunistickej nomenklatúry v rokoch 1948 – 1989“. V tomto čísle Bulletinu slovenskej advokácie prinášame poslednú častí druhého referátu.

Úryvok z textu:
  Tragický osud šéfa diplomacie Z ministrov zahraničných vecí socialistického Československa bol bývalým advokátom iba JUDr. Vladimír Clementis, ktorý sa narodil 20. septembra 1902 v Tisovci evanjelickému učiteľovi Ľudovítovi Clementisovi a Márii Adele Clementisovej rod. Vranej, do rodiny patrili aj jeho dve sestry, brat a dvaja nevlastní súrodenci. Bola to najmä zásluha matky, že prežil príkladné detstvo, lebo ona deťom každé popolu
Autor: JUDr. Michal Rampášek
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V roku 2019 sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá predznamenala koniec režimu, ktorý považoval advokátsky stav za tzv. buržoázny prežitok. Hŕstka advokátov, ktorí pôsobili ešte pred nástupom komunistického režimu a prežili jeho čistky, odovzdávali svoje skúsenosti a rady novým generáciám advokátov. Historická pamäť advokácie mohla žiť aj naďalej a tak ostala zachovaná pre ďalšie generácie, čo sme mohli plne oceniť po roku 1989. Bolo na čo nadviazať. Aj vďaka týmto advokátom sa môže dnes česká a slovenská advokácia hrdo hlási ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Obdobie druhej polovice 40. rokov a začiatok 50. rokov bolo pre obhajcov v Československu azda najturbulentnejším obdobím a zároveň aj obdobím najväčšieho poníženia a perzekúcii advokátov. Ťažko sa vžíva do postavenia obhajcu v tomto období. Na jednej strane po skočení vojny, v hospodársky aj morálne zdevastovanom štáte, kde veľká časť obyvateľov padla za obeť, sa advokáti museli postarať o svoje živobytie a opätovne
Autor: JUDr. Peter Kerecman PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dr. Július Zoltán-Weichherz (1887 – 1951) bol známym a vyhľadávaným prvorepublikovým bratislavským advokátom. Pôsobil ako obhajca v trestných veciach, ktoré by sme dnes nazvali „známe mediálne kauzy“, zastupoval aj bežnú civilnú agendu. Ako o tom svedčia súdne spisy, bol advokátom s procesnou odvahou, vybrúsenou taktikou a filmovou výrečnosťou. Vychoval vo svojej kancelárii desiatich koncipientov. Ako mnohí z jeho generácie je však dnes už takmer zabudnutý. Vďaka jeho vnukovi – dr. Pavlovi Viznerovi a pravnučke – dr. Miriam Alexandrovej, u ktorých sa dochovali ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Na úvod Dr. Július Zoltán-Weichherz sa narodil v Čadci 17. 8. 1887 v rodine Jakuba Weichherza a Saly Drechsler. Mal dvoch súrodencov – brata Alberta a sestru Elisabeth. Ľudovú školu navštevoval v Čadci, pokračoval na gymnáziu v Bratislave. Právo študoval v Budapešti, štúdium ukončil v roku 1910 a v roku 1913 bol promovaný za doktora práv. Počas vysokoškolského štúdia bol členom ľavicového spolku Galilei. Už počas prázdnin praxoval v Ča
Autor: doc.JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: S osobou Vojtecha Tuku sú spájané predovšetkým jeho aktivity ako predsedu vlády počas druhej svetovej vojny, prípadne pôsobenie na politickej scéne počas medzivojnového Československa. V povedomí sú tiež dva veľké procesy, kedy druhý z nich viedol k jeho poprave. Málokto preto vníma Vojtecha Tuku aj ako profesora a predstaviteľa právnej vedy. Práve aj tejto stránke jeho života by som sa chcela vo svojom príspevku venovať.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vojtech Tuka vždy bol a aj ostáva rozhodne veľmi špecifickou a kontroverznou postavou našich moderných dejín. Na jednej strane to bol nadpriemerne inteligentný a vzdelaný človek, ktorý mal mnoho zahraničných skúseností a dobre rozbehnutú vedeckú kariéru. Ako veľmi mladý sa stal profesorom. Na druhej strane sa nad ním neustále vznášal tieň pochybností, či mi skutočne išlo o blaho slovenského národa alebo bolo jeho konanie motivované výlučne osobnými záujmami. Počas svojho života pôs
Autor: doc.JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Po prvej svetovej vojne nastali na mape Európy zásadné zmeny. Jednou z najmarkantnejších bol zánik Rakúsko - Uhorskej monarchie. Novovzniknuté Maďarsko sa nedokázalo vzdať sa svojich predstáv o obnovení aspoň časti územného rozsahu bývalého Uhorska. V kontexte tejto revizionistickej politiky sa všemožne usilovalo o získanie územia Slovenska teda o revidovanie (revíziu) Trianonskej mierovej zmluvy. V príspevku sa autorka zameriava na predstavenie konkrétnych metód a praktík maďarskej iredenty, ktorá bola z veľkej časti finančne aj ideologicky saturovaná maďarskou vládou. Stratégie boli veľmi pe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika maďarskej iredenty predstavuje skutočne veľmi širokú a pestrú tému, ktorej dôsledné spracovanie si vyžaduje ďaleko väčší priestor ako ponúka rozsahový rámec tohto príspevku. Mojim cieľom je preto ponúknuť náčrt jednotlivých metód maďarskej iredenty, najmä takých, ktoré sú relevantné z pohľadu právnej histórie, pričom pochopiteľne existujú mnohé ďalšie, ktorým v texte nie je venovaná pozornosť. 2 „TERREIRREDENTE“ Iredenta predstavuje akési zlé dvojča nacionalizm
Autor: JUDr. Alexandra Letková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá retribučným procesom s J. A. Baťom, vrátane príslušnej trestnoprávnej legislatívy, na území ČSR v rokoch 1945- 1948. Príspevok obsahuje všeobecnú charakteristiku procesu s nadviazaním na historické súvislosti, ďalej hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu konania, rozdelenú do dvoch základných častí retribučného procesu t.j. predsúdneho a súdneho konania. Cieľom príspevku je objasniť a priblížiť 1) zložitú problematiku retribučného procesu z právneho, sociologického a morálneho hľadiska, 2) problematiku procesu s J A. Baťom, ktorý je pertraktovaný dodnes.

Úryvok z textu:
1 OSOBNOSŤ JANA ANTONÍNA BAŤU Ján Antonín Baťa sa narodil 7. marca 1898 v Uherském hradišti (Rakúske cisárstvo), z druhého manželstva obuvníka Antonína Baťu. Pochádzal z početnej rodiny, mal štyroch vlastných súrodencov a troch nevlastných. Jeho pôvodné meno bolo Ján Karol Baťa. Meno si zmenil po smrti svojho otca (tesne pred odchodom z ČSR) a na jeho pamiatku prijal meno Antonín. Na naliehanie svojho nevlastného brata Tomáša Baťu študoval na meštianskej škole v Zlíne a po ukončenom štúdi
MENU