Nájdené právne články pre výraz: výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
72 dokumentov
576 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.

Úryvok z textu:
Po novele Trestného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR aj s návrhom novely Občianskeho súdneho poriadku. Účinná by mala byť od 1. januára 2012.   Prehľad najdôležitejších zmien v návrhu:   Zavádzajú sa ďalšie lehoty pre rozhodovanie v niektorých procesných otázkach. Návrh prináša riešenia pre citlivú oblasť výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých. V návrhu sú aj prekážky pre obštrukcie účastníkov a ich z
Autor: Dagmara Kubíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Oznamovanie prípadov o porušení rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR Jana Vallová.

Úryvok z textu:
Oznamovanie prípadov o porušení rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie vere
Autor: JUDr. Lucia Ficzová
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Rok 2016 bol bohatým na zmeny v slovenskej legislatíve. Azda za najväčšiu možno považovať rekodifikáciu občianskeho práva procesného. Došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a vytvoreniu troch nových civilných procesných kódexov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.07.2016.

Úryvok z textu:
Rok 2016 bol bohatým na zmeny v slovenskej legislatíve. Azda za najväčšiu možno považovať rekodifikáciu občianskeho práva procesného. Došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a vytvoreniu troch nových civilných procesných kódexov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.07.2016. Sú nimi: Zákon 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok Zákon 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok Zákon 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok Tieto tri kódexy v plnom rozsahu nahrad
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok je venovaný otázke, akým spôsobom je možné zohľadniť najlepší záujem dieťaťa pri uznaní, vyhlásení vykonateľnosti či výkone cudzieho rozhodnutia zo strany orgánov štátu výkonu pričom táto otázka je posudzovaná v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásada najlepšieho záujmu dieťaťa1 zakotvená v článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,2 v článku 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie našla svoje vyjadrenie aj v najdôležitejších kódexoch na vnútroštátnej úrovni konkrétne v podobe základnej procesnej zásady v článku 4 Civilného mimosporového poriadku3 a hmotnoprávne vyjadrenie v článku 5 zákona o rodine. Táto základná zásada sa prejavuje aj v normách slovenského medzinárodného práva súkromného a to tak v ko
MENU