Nájdené právne články pre výraz: výsluch strany

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

68 dokumentov
18 dokumentov
525 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová PhD.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Úryvok z textu:
V tomto príspevku sa venujem opisu jednotlivých dôkazných prostriedkov tak, ako ich vymedzuje zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v súvislosti s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). V zmysle ustanovenia § 187 ods. 2 CSP dôkazným prostriedkom je najmä výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. Vzhľadom na to, že ide o demonštratívny výp
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor v článku skúma prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriava sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založených na blockchainovej technológii v praxi. Autor taktiež analyzuje aktuálny vývoj právnej úpravy týkajúcej sa blockchain technológie vo svete.

Úryvok z textu:
  Predmetom článku je skúmanie prípustnosti a využiteľnosti informácií zachytených prostred­níctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Autor sa zameriava na právnu úpravu dokazo­vania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom pouka­zuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založe
Autor: JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová PhD.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: V nasledujúcom texte som sa venovala všeobecnej právnej úprave dokazovania obsiahnutej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) a v súvislosti so zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Text obsahuje vymedzenie jednotlivých štádií dokazovania, poukázanie na právne poznatky, ktoré nebudú podliehať dokazovaniu, rozhodnutia iných orgánov, ktorými budú súdy viazané a všeobecné vymedzenie dôkazných prostriedkov.

Úryvok z textu:
V nasledujúcom texte som sa venovala všeobecnej právnej úprave dokazovania obsiahnutej v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) a v súvislosti so zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“). Text obsahuje vymedzenie jednotlivých štádií dokazovania, poukázanie na právne poznatky, ktoré nebudú podliehať dokazovaniu
Autor: Mgr. Matúš Ridzoň
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku snaží priblížiť právnu úpravu vykonávania súdnej moci v rámci ústnych častí súdnych konaní prostredníctvom videokonferencie de lege lata. Robí tak so zreteľom na konania podľa základných kódexov procesného práva. Keďže výkon súdnej moci je zabezpečovaný prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú závislú prácu, autor neopomína i vymedzenie pracovnoprávnych aspektov výkonu súdnej moci v rámci digitálnej doby. Je zrejmé, že výkon súdnej moci bol do výraznej miery poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, táto skutočnosť ovplyvnila nielen výkon práce sudcov, ale i realizáciu ú ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Digitalizácia je prítomná všade okolo nás. Rozmach digitalizácie podmienil rozvoj moderných technológií, ktorých účelom je tak zjednodušiť pracovný a súkromný život ako i zrýchliť pracovné procesy. Nevyhnutnosť rozsiahlejšieho využívania výdobytkov digitalizácie ovplyvnila i pandemická situácia spojená so šírením ochorenia COVID – 19. Je zrejmé, že rozsiahlejší presun do digitálneho sveta bol s prihliadnutím na pandemickú situáciu často krát vynútený a okrem svojich výhod prinieso
MENU