Nájdené právne články pre výraz: zdržovacia žaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
4 dokumenty
20 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Dušan Rostáš
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento príspevok je venovaný problematike sociálnej zodpovednosti podnikov a jej vynucovaniu. V prvej častí príspevku sa autor venuje vymedzeniu pojmu sociálnej zodpovednosti podniku a jej prameňom, v podobe dobrovoľných kódexov správania. Druhá časť príspevku je venovaná záväznosti dobrovoľných kódexov a poukazuje na niektoré zákonné mechanizmy použiteľné na vynucovanie kódexov v slovenskom práve.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť problematiku sociálnej zodpovednosti podniku. Téme spoločenskej zodpovednosti podnikov býva venovaná zvýšená pozornosť spravidla v tých prípadoch, kedy dochádza k nepredvídaným udalostiam súvisiacich s ich podnikaním, ktoré majú rozsiahle škodlivé a obťažne napraviteľné dôsledky nielen pre samotný podnik ale aj spoločnosť. V súvislosti s nedávnym „zeleným“ emisným škandálom automobilky Volkswagen je téma opäť aktuálnou.[1]
Autor: Mgr. Monika Seilerová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo na rešpektovanie súkromného života je jedným zo základných ľudských práv, ktorého ochrana a garancia je zabezpečená v nadnárodnom i vnútroštátnom priestore. Výnimku z jeho dodržiavania netvorí ani sféra pracovnoprávnych vzťahov. Pri vymedzení samotného pojmu a okruhu vzťahov, ktoré možno pod pojem „súkromného života“ podriadiť, budeme vychádzať nielen z existujúcich prameňov práva, ale tiež z doterajšej judikatúry tuzemských súdov a najmä Európskeho súdu pre ľudské práva. V príspevku sa zaoberáme skúmaním hraníc, ktoré oddeľujú oblasť súkromného a pracovného života a otázkou oprávnenosti ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod Právo na súkromie predstavuje jedno z obsahových súčastí katalógu prvej generácie ľudských práv a slobôd, požívajúc pritom svoju vnútroštátnu i medzinárodnoprávnu ochranu. Rozsah právneho pokrytia ochrany súkromného života sa mení s ohľadom na stupeň vývoja spoločnosti a spoločenských vzťahov. „Pre každú etapu rozvoja ľudstva je príznačný určitý stav i úroveň rozvoja práv človeka, pričom každé spoločensko-ekonomické spoločenstvo znamená vždy určitý posun vpred v ich rozvoji...exist
MENU