Nájdené právne články pre výraz: zoologická záhrada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

93 dokumentov
21 dokumentov
119 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Michaela Berdisová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: „Múdrosť človeka možno merať podľa starostlivosti, s ktorou myslí na veci budúce alebo na koniec. " Slová nemeckého satirika a prírodovedca Georga Christopha Lich- tenberga nás upozorňujú, že máme myslieť na budúcnosť. Aj na budúcnosť našej planéty, ktorej životné prostredie, okrem iných mechanizmov, chráni aj medzinárodné právo. Ale prečo chrániť Antarktídu? Je to predsa najvzdialenejšie a najnehostinnejšie miesto na Zemi. Predstavuje oblasť takmer 14 miliónov kilometrov štvorcových, ale takmer celá pevnina je pokrytá rozsiahlou ľadovou prikrývkou2 a nemá žiadne stále ani pôvodné obyvateľst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.     Úvod „Múdrosť človeka možno merať podľa starostlivosti, s ktorou myslí na veci budúce alebo na koniec. "[1] Slová nemeckého satirika a prírodovedca Georga Christopha Lich- tenberga nás upozorňujú, že máme myslieť na budúcnosť. Aj na budúcnosť našej planéty, ktorej životné prostredie, okrem iných mechanizmov, chráni aj medzinárodné právo. Ale prečo chrániť Antarktídu? Je to predsa najvzdialenejšie a najnehostinnejšie miesto na Zemi. Predstavuje oblasť
Autor: JUDr. Rudolf Kasinec PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa pokúsime analyzovať mocný nástroj nacistickej ideológie, ktorým bolo filmové umenie. Nová forma umenia sa stala masovým manipulátorom politických a ideologických názorov. Dôraz budeme klásť i na právnu stránku súvisiacu s nacistickou filmovou propagandou.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Propaganda, ideológia a právo spolu veľmi úzko súvisia. Ak predstavitelia štátneho režimu chcú presadiť svoju ideológiu v štáte, musia mať pod priamou kontrolou oblasť práva i propagandy. Právo sa uplatňuje ako prostriedok priamej vnútornej kontroly voči všetkým občanom štátu. Propaganda slúži na ovplyvňovanie názorov občanov, na osvojenie si ideológie zástupcov štátnej moci. Najmä v nacistickom Nemecku a komunistickom Sovietskom zväze si čelní predstavitelia totalitnej ideológie u
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v príspevku orientuje na tri oblasti, súvisiace s ukladaním sankcií obci za nesplnenie zákonných povinností na úseku ochrany životného prostredia. V prvej časti ponúka pojednanie o všeobecnej možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. Následne v druhej, obsahovo nadväzujúcej, časti poukazuje na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, a to s konkrétnym dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a oblasť ochrany prírody a krajiny. V tretej časti autor predkladá zamyslenie s ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Obsahom tohto príspevku sú tri nasledovné oblasti: 1.    Pojednanie o možnosti postihovania obce za spáchanie správneho poriadkového deliktu. 2.    Poukázanie na možnosť postihovania obce za spáchanie správneho deliktu na úseku ochrany a tvorby životného prostredia (s dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny). 3.    Zamyslenie sa nad súbehom správnych deliktov a ich postihovaním vo svet
Autor: doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana prírody a krajiny je osobitne významným predmetom právnej úpravy práva životného prostredia. Oblasť právnej regulácie ochrany prírody a krajiny je tak dôležitá, že ju v mnohých krajinách zaraďujú do samostatného právneho odvetvia, a to do tzv. vidieckeho práva. Cieľom predkladaného príspevku je analýza, rozbor a komparácia inštitútu ochrany prírody a krajiny, a to najmä inštitútu územnej ochrany ako subsystému integrálnej právnej úpravy ochrany prírody a krajiny, tak v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v podmienkach Spolkovej republiky Nemecko. Autor porovnáva vývoj vymedzenýc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. Všeobecné východiská „Človek stále viac ovláda prírodu, čo sa na takej malej planéte, akou je naša Zem, môže nakoniec prejaviť naopak väčšou závislosťou človeka na prírode.“ (Norbert Wiener, 1894 - 1964 ) Motto, ktorým uvádzam svoj príspevok poukazuje na skutočnosť, že civilizačný vývoj ľudskej spoločnosti pokročil natoľko, že človek začal ohrozovať sám seba vo svojej biologickej podstate. Túto jednoduchú, no tragickú skutočnosť najpriezračnejšie dokazuje práve stav n
MENU