Nájdené právne články pre výraz: Aarhurský dohovor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
4 dokumenty
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Kamil Baraník PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok prináša zamyslenie sa nad rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k vplyvu medzinárodného práva na slovenský právny poriadok v treťom funkčnom období. Prostredníctvom ústavných kolíznych noriem a predovšetkým skrz konanie o ústavnej sťažnosti prináša kritickú analýzu rozhodovacích trendov, ktoré boli v treťom funkčnom období nasledované. V závere sa načrtajú alternatívy a možnosti budúceho vývoja vplyvu medzinárodného práva na slovenský právny poriadok.

Úryvok z textu:
  1.     Úvod Predmetom tohto príspevku je poukázanie na špecifiká vzťahu právneho poriadku Slovenskej republiky a tzv. externých právnych poriadkov skrz judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v treťom funkčnom období (2007-2019). Inými slovami sa v predkladanom texte budú kriticky analyzovať medzinárodné vplyvy, predovšetkým tak dopady ustanovení medzinárodných zmlúv, na slovenský právny poriadok skrz rozhodovaciu činnosť ústavnéh
Autor: JUDr. Martin Píry PhD.
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Štúdia pojednáva o téme verejného záujmu ako neurčitom pojme niekoľkých odvetví predovšetkým verejného práva. Základný cieľ štúdie je uchopiť tento pojem vymedzením základných a abstraktne a všeobecne použiteľných znakov a spôsobu jeho identifikácie vo formálnych a materiálnych prameňoch práva. Štúdia nemá za cieľ analyzovať všetky právne predpisy a situácie, v ktorých sa vyskytuje tento pojem, ale skôr poskytnúť také teoreticko-právne vymedzenie, ktoré ústavne-komfortným spôsobom pomôže interpretovať tento neurčitý pojem ako právnej teórii, tak predovšetkým právnej praxi. Keďže verejný záujem ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Slovenská republika prešla za posledné obdobie niekoľko desaťročí výraznými zmenami. Z totalitného štátu, ktorý nebol viazaný Listinou základných ľudských práv, sa v historicky krátkom čase stala formálna demokracia, a to vo forme liberálnej demokracie so záväzkom rešpektovať a realizovať všetky ľudské práva a slobody. Na tento štáto-právny rozmer reagoval celý rad právnych predpisov ako z oblasti súkromného, tak aj verejného práva. Záujem spoločnosti a štátu, ktorý bol v socia
MENU