Nájdené právne články pre výraz: akcionárske práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
17 dokumentov
68 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dr. Angelika Mašurová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou neplatnosti uznesení valných zhromaždení akciových spoločností. Ťažisko príspevku spočíva na analýze aktuálnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej Republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúcej sa otázok aktívnej legitimácie akcionárov pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností je právny inštitút, ktorý od účinnosti Obchodného zákonníka[2] (ďalej „ObZ“) pravidelne zamestnáva slovenské súdy.[3] Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku [4] sa jedná o žalobu o určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu podľa § 137 písm. d) predmetného zákona.[5] V posledných rokoch mali tak Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej „Najvyšší súd SR“) ako aj Ústavný súd Sloven
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Treba podotknúť, že akcionári
Autor: JUDr. Marek Kubíček
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou preskúmavania normatívnych právnych aktov dozorových a regulačných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy de lege lata a de lege ferenda.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Normatívne právne akty orgánov štátnej správy možno zaradiť medzi normatívne správne akty. „Normatívne správne akty sú právnymi aktmi, ktoré vytvárajú nové práva a povinnosti k spravovaným subjektom.“1 Medzi normatívne správne akty orgánov štátnej správy možno zaradiť: a) nariadenia vlády Slovenskej republiky, b) všeobecnezáväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, c) všeobecnezáväzné právne predpisy iných orgánov štátnej správy
MENU