Nájdené právne články pre výraz: aktívna legitimácia na podanie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86 dokumentov
51 dokumentov
311 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Daniela Švecová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá jedným zo základných pilierov úniového systému právnej ochrany - inštitútu prejudiciálnej otázky. Úvodom vymedzuje podstatu konania o predbežnej otázke, definuje hlavný účel konania, aktívnu legitimáciu na podanie návrhu a plynule prechádza k otázke záväznosti interpretačných rozsudkov Súdneho dvora. V závere príspevku sa autorka venuje prejudiciálnym otázkam podaným slovenskými súdmi od roku 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do EÚ.

Úryvok z textu:
  Vážená pani predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, vážená pani dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vážené auditórium, dovoľte, aby som v prvom rade poďakovala za pozvanie na túto medzinárodnú vedeckú konferenciu. Na úvod by som rada vyzdvihla jej zameranie, ktoré sa týka nanajvýš aktuálnej právnej problematiky, a to implementácie rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi inštitúciami. Najvyšší súd ako v
Autor: Mgr. Denisa Maková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu dostať do finančnej situácie, ktorej jediným východiskom je zákonom predpísaný konkurz. V prípade poisťov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu do
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na otázky určovania rodičovstva v kontexte náhradného materstva z pohľadu slovenského medzinárodného práva súkromného.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Náhradné materstvo1 a najmä jeho komerčná forma2, vyvoláva závažné otázky nielen právne ale aj bioetické, medicínske a iné, ku ktorých riešeniu pristupujú štáty rôznym spôsobom. Predkladaný článok je zameraný primárne na posúdenie otázky určenia rodičovstva k dieťaťu narodenému použitím komerčnej formy úplného náhradného materstva v kontexte slovenského medzinárodného práva súkromného. Vo vzťahu k nastolenej otázke je možné štáty podľa ich národnej právnej úpravy náhradného mat
Autor: Mgr. Roman Lysina
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej republiky autor vo svojom príspevku skúma fungovanie Ústavného súdu, zriadeného na základe zákona č. 162/1920 Zb. z. a n. zo dňa 9. marca 1920 o ústavnom súde. Na základe porovnania jednotlivých aspektov fungovania Ústavného súdu 1. ČSR a Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. spôsob menovania ústavných sudcov, okruh subjektov oprávnených podať návrh na začatie konania, atp.) formuluje autor závery o vhodnosti toho ktorého inštitútu, resp. jeho “nastavenia“ pre konkrétne situácie. Pri skúmaní fungovania Ústavného súdu 1. ČSR nemožno o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 PRIEKOPNÍCI V NEPREBÁDANÝCH VODÁCH ÚSTAVNÉHO SUDNICVA Aj keď Ústavný súd 1. ČSR ešte storočnicu neoslavuje,1 jeho zakotvenie v začiatkoch existencie ČSR nepochybne vytvorilo predobraz modelu koncentrovaného, resp. špecializovaného ústavného súdnictva aj v samostatnej Slovenskej republike. Málo docenenou skutočnosťou zostáva, že tento ústavný súd je považovaný za jeden z prvých na svete. Jeho primárnou úlohou bolo v zmysle čl. II ústavného zákona č. 121/1920_zo dňa 29. februára kto
MENU