Nájdené právne články pre výraz: premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Peter Uhrinovský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou inštitútu Ochrany osobnosti v znení pripravovanej rekodifikácie Občianskeho práva súkromného, pričom vychádza predovšetkým z Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka schváleného vládou SR, zo záverov odborných podujatí venovaných tejto problematike, ako aj ďalších iných zdrojov. Príspevok ďalej poukazuje na najdôležitejšie aplikačne problémy predmetného inštitútu, pričom rozoberá reprezentatívne rozhodnutia súdov Slovenskej republiky týkajúce sa tejto problematiky. Cieľom príspevku je zhodnotiť, do akej miery, a či vôbec pripravovaný nový Občiansky zákonník ref ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vo všeobecnosti možno rekodifikáciu chápať a nazerať na ňu dvoma spôsobmi, a to (i) rekodifikácia je len sprehľadnením platných právnych noriem, keď sa v dôsledku nesystémových noviel a ostatných faktorov právna úprava stala neprehľadnou a zmätočnou; alebo (ii) rekodifikácia prináša nové legislatívne riešenie a inovačné prvky. Prikláňame sa k názoru, podľa ktorého „hovoriť a pracovať na rekodifikácií znamená prijať myšlienku, že rekodifikácia nie je len nejakým sprehľadnením pl
MENU