Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 102

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
50 dokumentov
360 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 6 bod 3 – Pojem ‚vzájomný nárok‘ – Nárok založený na bezdôvodnom obohatení – Platba sumy, ktorá je splatná na základe zrušeného rozhodnutia – Časová pôsobnosť“ Vo veci C‑185/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vrhov
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Landesgericht Innsbruck (Rakúsko) rozhodujúci ako pracovný a sociálny súd položil Súdnemu dvoru podľa článku 234 ES prejudiciálnu otázku na účely výkladu článku 9 ods. 1 prílohy I dohody o voľnom pohybe osôb uzatvorenej medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Luxemburgu 21. júna 1999(2) [ neoficiálny preklad ]. 2. Touto otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa m
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/983/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Litovskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(2) . 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnu
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/991/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Lotyšskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republik
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/1017/EÚ z 22. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou repu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Je všeobecne známe, že ženy majú štatisticky vyššiu očakávanú dĺžku života ako muži. Má sa však mužom vyplatiť nižšia dávka ako ženám iba z tohto dôvodu a bez konkrétneho prešetrenia individuálneho prípadu, keď úrazové poistenie zamestnancov poskytuje odškodnenie za doživotné zdravotné problémy v podobe jednorazovo vyplatenej paušálnej sumy? 2. Táto otázka je stredobodom prejednávanej veci. V nadväznosti na rozsudok „Test‑Achats“(2) ponúka Súdnemu dvo
Opinion of the Advocate-General 1. Toto prejudiciálne konanie sa týka výkladu článku 7 rozhodnutia asociačnej rady č. 1/80(2) z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom(3) . Tento článok definuje podmienky, za ktorých rodinný príslušník tureckého pracovníka, ktorý patrí alebo patril do legálneho pracovného trhu v členskom štáte, má právo na prístup k zamestnaniu v tomto štáte, s ktorým je spojené aj právo na pobyt v tomto štáte. 2. Vnútroštátny
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2010/10/ES z 20. novembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Poľskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(2) . 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republi
Keywords 1. Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Procesné predpisy – Hmotnoprávne predpisy – Rozlišovanie (Nariadenie Rady č. 2913/92, články 217 až 232) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 221 ods. 1) 3. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Dodatočné vyberanie dovozného cla alebo vývozného cla (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 221) Summary 1. Procesné predpisy sa všeobecne vzťahu
Účastníci konania Vo veci T‑465/11, Globula a.s., so sídlom v Hodoníne (Česká republika), v zastúpení: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček a P. Zákoucký, advokáti, žalobkyňa, ktorú v konaní podporuje: Česká republika, v zastúpení: M. Smolek, J. Očková a T. Müller, splnomocnení zástupcovia, vedľajší účastník konania, proti Európskej komisii, v zastúpení: O. Beynet a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 4509 z
MENU