Nájdené rozsudky pre výraz: absolútny nedostatok odôvodnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
12 dokumentov
345 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci T‑278/07 P‑DEP, Luigi Marcuccio, s bydliskom v Tricase (Taliansko), v zastúpení: G. Cipressa, advokát, odvolateľ, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall, C. Berardis‑Kayser a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, odporkyni, ktorej predmetom je návrh na určenie výšky trov konania v nadväznosti na rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. októbra 2008, Marcuccio/Komisia (T‑278/07 P, Zb. VS s. I‑B‑1‑59 a II‑B‑1‑407), VŠEOBECNÝ SÚD (odvolacia komora), v zložení: predse
Účastníci konania Vo veci C‑313/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Taliansko), z 19. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 28. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Giuseppa Romeo proti Regione Siciliana, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát:
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES a 233 ES; nariadenie Rady č. 1260/1999, článok 32 ods. 1 štvrtý pododsek a článok 32 ods. 3) 2. Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1) 3. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou (Článok 230 ES; nariadenie Rady č. 1260/1999) 4. Hospodárska a sociálna súdržnosť – Štrukturálna pomoc – Financovanie Spoločenstvom – Opráv
MENU