Nájdené rozsudky pre výraz: akciová cena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
2 dokumenty
987 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Obchodná praktika sa má posúdiť ako „klamlivá“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), pokiaľ táto praktika jednak obsahuje nesprávne informácie alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa a jednak je spôsobilá zapríčin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑281/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) z 13. decembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 6. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. arl proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet (spravodajca), sudcovia E. Levits a M. Berger, generál
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec poskytuje možnosť na ďalšie rozvinutie judikatúry Súdneho dvora v súvislosti s kontrolou Spoločenstva v oblasti koncentrácií podnikov. Ide predovšetkým o otázku, ktorá je v praxi obzvlášť významná, týkajúcu sa rozsahu vyšetrovania a odôvodnenia, ktorý možno považovať od Komisia v prípade, že povolí koncentráciu podnikov. 2. Predmetom tejto veci je konanie o kontrole koncentrácie týkajúcej sa trhov s hudobnými nahrávkami, s hudbou on-line a s
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia – Odlíšenie od zjavne nesprávneho posúdenia (Články 230 ES a 253 ES) 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Rozhodnutie Komisie v oblasti štátnej pomoci – Rozhodnutie týkajúce sa pomoci na reštrukturalizáciu podniku v ťažkostiach [Článok 87 ods. 1 a 3 písm. c) ES a článok 253 ES; usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach] 3. Pomoc poskyt
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Posúdenie zlučiteľnosti so spoločným trhom – Vytvorenie kolektívneho dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na spoločnom trhu (Nariadenie Rady č. 4064/89) 2. Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Posúdenie zlučiteľnosti so spoločným trhom – Kolektívne dominantné postavenie významne narušujúce efektívnu hospodársku súťaž na spoločnom trhu (Nariadenie Rady č. 4064/89, článok 2 ods. 3) 3. Hospodárska súťaž – Koncentr
MENU