Nájdené rozsudky pre výraz: autentifikácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
7 dokumentov
97 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 52 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na používanie platobného nástroja v rámci zmluvného vzťahu medzi mobilným operátorom ako príjemcom a jeho zákazníkom ako platiteľom.......... 2) Článok 4 bod 23 smernice 2007/64 sa má vykladať v tom zmysle, že tak postup udeľovania prevodného príkazu na úhradu prostredníctvom tlačiva vlastnoručne podpísa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑616/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 8. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 30. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: T‑Mobile Austria GmbH proti Verein für Konsumenteninformation, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda (spravodajca), generálny advokát: M. Wathelet, tajomník: K.
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka možnosti, ktorú členským štátom ponúka článok 52 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES(2) (ďalej len „smernica“), konkrétne možnosti zakázať alebo obmedziť prax ukladania poplatkov, známu pod anglickým n
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Internationaler Hilfsfonds eV, ktorý je mimovládnou organizáciou venujúcou sa humanitárnej pomoci, svojím odvolaním v podstate navrhuje, aby Súdny dvor zrušil jednak rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 5. júna 2008(2) (ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako neprípustnú žalobu podanú odvolateľom proti údajnému rozhodnutiu obsiahnutému v liste Komisie zo 14. februára 2005, ktorým mu bol zamietnutý príst
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom tejto veci je odvolanie podané holdingovou spoločnosťou MasterCard Incorporated a jej dvoma dcérskymi spoločnosťami (ďalej len „MasterCard Inc.“, „MasterCard International Inc.“ a „MasterCard Europe“, a spoločne „odvolateľky v hlavnom odvolaní“) a dve vzájomné odvolania podané The Royal Bank of Scotland plc (ďalej len „RBS“) a Lloyds TSB Bank Plc (ďalej len „LTSB) a Bank of Scotland plc (ďalej len „BOS“) proti rozsudku z 24. mája 2012, Maste
MENU