Nájdené rozsudky pre výraz: diskusné fórum

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
13 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Nariadenie (ES) č. 460/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(2) (ďalej len „nariadenie ENISA“(3) ) bolo založené na článku 95 ES. Spojené kráľovstvo zastáva názor, že namiesto toho mal byť uplatnený článok 308 ES, a z toho dôvodu podalo žalobu o neplatnosť. 2. Tento právny spor má veľký význam pre zákonodarnú prax, keďže zákonodarca Spoločenstva v poslednom čase zriaďovanie a
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 20. septembra 2016 (*) „Odvolanie – Program podpory pre stabilitu Cyperskej republiky –Vyhlásenie euroskupiny týkajúce sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre – Žaloba o neplatnosť“ V spojených veciach C‑105/15 P až C‑109/15 P, ktorých predmetom je päť odvolaní podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podaných 27. februára 2015, Konstantinos Mallis, bydliskom v Larnake (Cyprus) (C‑105/15 P),
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci má Súdny dvor rozhodnúť o odvolaní, ktoré podal bývalý poslanec Európskeho parlamentu Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (ďalej len „odvolateľ“) proti uzneseniu Súdu prvého stupňa z 24. apríla 2007 vo veci T‑132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlament(2) . 2. Súd prvého stupňa v tomto uznesení zamietol žalobu odvolateľa o neplatnosť rozhodnutia generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 22. marca 2006, ktorým malo byť upravené vráte
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec vychádza z návrhu na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof (Nemecko, ďalej len „vnútroštátny súd“) na základe článku 234 ES(2), ktorým sa tento vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor s otázkou týkajúcou sa výkladu článku 88 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch(3), ktorý v Európskej únii zakazuje reklamu na lieky
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Zhoda vôle týkajúca sa budúceho správania na trhu (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zosúladený postup – Pojem – Nadviazanie kontaktu nezlučiteľné s povinnosťou každého podniku samostatne určovať svoje správanie na trhu – Výmena informácií – Domnienka – Podmienky (Článok 81 ods. 1 ES) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Spôsob dokazovania –
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Zhoda vôle týkajúca sa budúceho správania na trhu (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zosúladený postup – Pojem – Nadviazanie kontaktu nezlučiteľné s povinnosťou každého podniku samostatne určovať svoje správanie na trhu – Výmena informácií – Domnienka – Podmienky (Článok 81 ods. 1 ES) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Spôsob dokazovania –
MENU