Nájdené rozsudky pre výraz: hospodársky plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
13 dokumentov
174 dokumentov
8 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Svojou žalobou sa Komisia Európskych spoločenstiev domáha, aby Súdny dvor určil, že Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(2), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.(3) 2. Komis
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi (Článok 249 tretí odsek ES) 2. Akty inštitúcií – Smernice – Vykonanie členskými štátmi 3. Životné prostredie – Politika Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva – Smernica 2000/60 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60, články 1 a 2) 4. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Predmet konania – Určenie počas konania pred podaním žaloby (Článok 226 ES) 5. Životné prostredie – Politika Spoločenstva v oblasti vodného hosp
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Predmet – Návrh na zrušenie rozhodnutia začať formálny postup preskúmania štátnej pomoci podľa článku 88 ods. 2 ES smerujúci k napadnutiu povinnosti pozastaviť preskúmavané opatrenia v očakávaní ukončenia tohto konania – Pôsobenie rozhodnutia o ukončení konania a nadobudnutie jeho definitívneho charakteru – Žaloba zachovávajúca svoj predmet 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Dosah – Rozhodnutie začať formálny postup preskúmania podľa článku 88 ods.
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Záväzok navrhnutý v priebehu správneho konania (Článok 81 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Výnimka – Podmienky (Článok 81 ods. 1 a 3 ES; nariadenie Rady č. 17, článok 8 ods. 1) 4. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Uplatnenie vnútroštátnymi súdmi (Článok 81 ods. 1 ES) 5. Hospodárska súťaž – Podniky poverené správou služieb všeobecného hospodárskeho
MENU