Nájdené rozsudky pre výraz: právo na spravodlivý súdny proces

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2832 dokumentov
3703 dokumentov
22147 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto prvej veci týkajúcej sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) (ďalej len „nariadenie“) má Súdny dvor v podstate vysvetliť právne následky jazykových pravidiel tohto nariadenia, a to najmä pre prípad, že príjemca doručovanej písomnosti uplatní svoje právo podľa článku 8 nariadenia odmietnuť prevzatie doručovanej písomnosti na základe chýbajúceho prekladu do úradného jazyka prijímajúceho štátu. Je potrebné vychádzať z predpokladu, že ide
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní predložil portugalský Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd) Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 1697/79 z 24. júla 1979 o dodatočnom vyberaní dovozných alebo vývozných ciel, ktorých zaplatenie nebolo od deklaranta požadované, za tovary deklarované v colnom režime, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zaplatiť takéto clo [ neoficiálny preklad ](2), pričom toto nariadenie bolo medzičasom
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný prípad znova ponúka Súdnemu dvoru príležitosť zdokonaliť svoju judikatúru venovanú právnym účinkom usmernení, ktoré vo veľkom počte vydáva Európska komisia z dôvodu jej postavenia ako úradu Európskej únie na ochranu hospodárskej súťaže. V centre záujmu sa nachádzajú „Usmernenia k pojmu obmedzenie obchodu medzi členskými štátmi“ z roku 2004(2), ako aj v roku 2006 uverejnené „Usmernenia k metóde stanovenia pokút“(3) . 2. Okrem toho sa v súv
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci siedmich sporov týkajúcich sa nedoplatku hypotekárneho úveru medzi Alpha Bank Cyprus Ltd (ďalej len „Alpha Bank“), spoločnosťou vykonávajúcou bankové činnosti na jednej strane a nadobúdateľmi nehnuteľností, ako aj spoločnosťou Alpha Panareti Public Ltd, ďalšou spoločnosťou, ktorá za tento úver ručila(2), na strane druhej. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článk
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor v prejednávanej veci rozhoduje o odvolaní proti rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 9. júla 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisia(2), ktorým Všeobecný súd na jednej strane zamietol ako neprípustnú žalobu o neplatnosť podanú Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro(3) proti oznámeniu o dlhu vydaným Európskou komisiou, ktorým vydala príkaz na vrátenie súm, ktoré považovala za neoprávnene vyplatené v rámci
Účastníci Vo veci C‑506/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 11. septembra 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE , so sídlom v Aténach (Grécko), v zastúpení: E. Tzannini, dikigoros, odvolateľka, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: S. Lejeune, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci E. Petritsi, dikigoros, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR (pr
MENU