Nájdené rozsudky pre výraz: agresívna obchodná praktika

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 194

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
7 dokumentov
14 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov má každý spotrebiteľ právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. V zmysle ust. § 7 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. sú zakázané nekalé obchodné praktiky, pričom obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 36CbZm/8/2013 3113204734 18.09.2013 JUDr. Alena Bieliková ECLI:SK:OSTN:2013:3113204734.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Alenou Bielikovou v právnej veci žalobcu Regib, spol. s r.o. so sídlom Loužky 100, Bořitov, ČR, IČO 60 747 544, zast. JUDr. Rastislavom Posluchom, advokátom, Bazová 9, Bratislava proti žalovaným
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konajúci krajský súd predovšetkým všeobecne uvádza, že v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach ide o preskúmanie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, resp. v iných zmluvných dokumentoch a nekalých obchodných praktík mimo rámca okolností konkrétneho prípadu. Právna úprava sporov s ochranou slabšej strany (§ 290 a nasl. CSP), vrátane konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (§ 301 CSP), predstavuje implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14C/6/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200438 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Kúšová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:5020200438.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované plynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou premlčania. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Uplynutím premlčacej doby právo nezaniká, iba sa oslabuje. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje nároky a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby nebolo po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/716/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2713206111 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2713206111.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu JUD. D
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodcovské konanie prebieha často bez účasti spotrebiteľov. Veritelia často zámerne vyberajú rozhodcovské orgány, ktoré sa nachádzajú ďaleko od miesta bydliska spotrebiteľov, k spotrebiteľom v rámci rozhodcovského konania sa pristupuje rovnako ako k podnikateľským subjektom a pri rozhodnutiach sa neprihliada na predpisy na ochranu spotrebiteľa. Odporúčania Európskej komisie o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov, ako aj návrh Európskej komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/156/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5413201308 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5413201308.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalobca namietal nesprávnu interpretáciu ust. § 4 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa s tým, že právna norma nepostihuje samotné poskytnutie služby alebo tovaru bez objednania, ale až žiadosť o úhradu, resp. prijatie úhrad za tovar. Preto samotná aktivácia balíčka Plus bez objednania nemohla byť považovaná za porušenie ust. § 4 ods. 11 cit. zákona. Uvedenú námietku vyhodnotil správy súd ako irelevantnú, pretože zo skutku, tak ako bol riadne preukázaný vyplávalo, že žalobca po uplynutí vymedzeného obdobia žiadal od spotrebiteľov úhradu mesačného paušálu za službu balíček plus v sume 1,90 € nap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/86/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200622 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Dzurdzík PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1019200622.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mich
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 54 ods. 1 O.z. aj v znení účinnom do 31.12.2014 treba vykladať tak, že v prípade dualistickej právnej úpravy inštitútov súkromného práva sa na spotrebiteľské právne vzťahy nepoužije obchodné právo (Obchodný zákonník), ak aplikáciou konkrétnej zmluvnej podmienky by sa postavenie spotrebiteľa oproti občianskoprávnej úprave zhoršilo. Ustanovenie § 54 ods. 1 je dôsledkom transpozície čl. 8 smernice. Smernica síce nevyžaduje transpozíciu v prípade dualistickej úpravy inštitútov súkromného práva, no na druhej strane nebráni ani regulácii, akú predstavuje ustanovenie § 54 ods. 1 O.z. a ktoré b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26CoCsp/76/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2020200188 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniel Ilavský ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2020200188.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Danie
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/212/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019201486 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jeannette Hajdinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1019201486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8712209393 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8712209393.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa B. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom U. XXXX/X, M., zastúpeného Spol
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22CoCsp/14/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8819206193 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2022:8819206193.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/22/2021 8121201653 21. 06. 2021 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2021:8121201653.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a členov senátu JUDr. Viery Kandrikovej a JUDr. Michala Boroňa v spore žalobkyne: T. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/X, XXX XX L., právne zastúpenej JUDr. Stanislavom Kan
MENU