Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
7 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 15Cb/138/2010 5710209043 28.09.2012 JUDr. Miriam Štillová ECLI:SK:OSMT:2012:5710209043.5 Rozhodnutie Okresný súd Martin pred samosudkyňou JUDr. Miriam Štillovou v právnej veci žalobcu: Vivid Advisory, s. r. o. so sídlom Ulica 29. augusta 32/B, 811 09 Bratislava, IČO: 44 362 901, právne zastúpená spoločnosťou Vivid Legal, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 8
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Každý konkrétny prípad neprejednania veci v primeranej lehote je potrebné hodnotiť individuálne v závislosti od jeho okolností. Zastavenie trestného stíhania, ako kompenzácia porušenia práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, bude do úvahy prichádzať len ako extrémne rozhodnutie a to vzhľadom nielen na dĺžku samotného konania, ale aj na správanie sa obvinených a ich obhajcov v konaní, zložitosť a rozsiahlosť veci, možnosť skončiť vec rozsudkom, ale aj s ohľadom na ochranu práva osôb poškodených trestným činom.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/40/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8304010085 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8304010085.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu J
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Stanovy sa považujú za zmluvu sui generis, ktorá vzniká osobitným kontraktačným postupom. Vstupom do spoločnosti sa akcionári s nimi oboznámia, sú nimi viazaní, hoci sa na ich prijatí nepodieľali (ESD Powell Duffryn pLc. V. Wolfgang Petereit C-214/89). Formálne a materiálne náležitosti stanov je možné napadnúť podľa všeobecných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka (§ 1, § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka) len do vzniku akciovej spoločnosti, ktorým okamihom nadobúda právnu subjektivitu. Ak má žalobca ako akcionár za to, že ustanovenie stanov (o voľbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/322/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011897663 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011897663.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky sená
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/28/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5710208056 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5710208056.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/81/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7214202170 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Veščičiková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7214202170.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne V
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26Cob/33/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4206200002 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Erik Németh ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4206200002.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Erika Németh
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/19/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713221681 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6713221681.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/98/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4613207119 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavel Lukáč ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4613207119.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: G.. F. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. I. XX, W., zast. JUDr. Martin O
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Cob/50/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110222544 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8110222544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rom
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/61/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1216209980 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1216209980.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľub
MENU