Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz na vyšetrenie duševného stavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
36 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 257 ods. 7 Tr. por., ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma, zároveň vyhlási, že dokazovanie v rozsahu v akom obžalovaný priznal spáchanie skutku sa nevykoná. Obžalovaný takýmto postupom umožní "prevziať" výsledky dokazovania z prípravného konania bez toho, aby tieto boli konfrontované s výsledkami dokazovania na hlavnom pojednávaní. Primárne tým uľahčuje najmä činnosť prokurátora v trestnom stíhaní, konkrétne v štádiu konania pred súdom tým, že prokurátor už nemusí pred súdom navrhovať a vykonávať žiadne dôkazy za účelom preukázania pravdivosti svojich skutkových tvrdení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3To/117/2017 3816010459 30. 11. 2017 JUDr. Dušan Krč-Šebera ECLI:SK:KSTN:2017:3816010459.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Dušana Krč-Šeberu a sudcov JUDr. Rastislava Vranku a JUDr. Romana Hargaša v trestnej veci proti obžalovanému M.. T. B. pre pokračovací zločin sexuálneho zneužívania podľa §
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 3Tos/80/2013 5613010151 28. 08. 2013 JUDr. Milan Repáň ECLI:SK:KSZA:2013:5613010151.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Repáňa a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a Juraja Krupu na neverejnom zasadnutí konanom 28. augusta 2013 prejednal sťažnosť obvinenej J. K. podanej proti uzneseniu Okresného súdu Liptovský Mikuláš
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23Tos/79/2019 3119014710 28. 08. 2019 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2019:3119014710.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Ondreja Samaša a JUDr. Michala Antalu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. augusta 2019 prejednal sťažnosť T. B., nar. X.X.XXXX v A., trvale bytom V. XXX/X, L
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/389/2013 1111240014 25. 09. 2013 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2013:1111240014.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Y.. K.. R. L., bytom N. X, N., proti žalovanej: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu škody, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6Tos/25/2018 2517010128 22. 03. 2018 JUDr. Ján Mihal ECLI:SK:KSTT:2018:2517010128.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Kataríny Batisovej a JUDr. Rastislava Kresla, vo veci uloženia ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou F. F., nar. XX. Z. XXXX v X., trvale bytom X., E. F. Q. XXXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3Tos/44/2021 6920010148 28. 04. 2021 JUDr. Jozef Ryant ECLI:SK:KSBB:2021:6920010148.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Ryanta a sudcov JUDr. Mária Šuleja a JUDr. Adriány Považanovej, v trestnej veci odsúdeného D. F., pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b) Tr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/427/2017 1717894958 21. 09. 2017 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2017:1717894958.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. T. Gelačíkovej a členiek senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, v konaní o vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestneného: E. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 2Tos/75/2019 4306010742 28. 08. 2019 JUDr. Lenka Kováčová ECLI:SK:KSNR:2019:4306010742.6 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Kováčovej a sudkýň JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JUDr. Ľubice Libantovej Medveckej, PhD., v konaní o uložení ochranného opatrenia E. A., o sťažnosti E. A., proti uzneseniu Okresného súdu Levic
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/96/2014 1014200747 09. 09. 2014 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2014:1014200747.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: C.. D. D., nar. XX.X.XXXX, bytom A. dolina XX, XXX XX R. - A., proti žalovanému: C.. H. T., predseda U. súdu E. republiky, U. súd E. republiky, XXX XX R., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/735/2015 6714206907 28. 09. 2015 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2015:6714206907.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky: P.. R. Q., rod. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom F., D. ulica XXX/XX, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou AK Dlhopolec s. r. o., so sídlom Zvolen, Nám. SNP 27, IČO: 36
MENU