Nájdené rozsudky pre výraz: pribratie znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 180

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

117 dokumentov
60 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V zmysle § 91 ods. 1 Zákona o rodine v prípade určenia otcovstva druhou zákonnou domnienkou sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý vyhlásenie urobil. Citované ustanovenie nevyžaduje k vzniku otcovstva splnenie žiadnej ďalšej hmotnoprávnej podmienky, pričom aj z použitého pojmu „muž“ - vyplýva, že muž vyhlasujúci, že je otcom dieťaťa, stane sa otcom v zmysle práva hoci nemusí byť zároveň aj biologickým otcom dieťaťa, toto sa však predpokladá. Zákonodarca pri tomto spôsobe určenia otcovstva vychádza z predpokladu, že muž, ktorý robí vyhlásenie o otcovstve k dieťaťu, koná slobodne a vážne, vedomý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/27/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2220203735 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2022:2220203735.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodný zákonník v rámci § 417 upravuje doklady vzťahujúce sa na tovar pri kúpnej zmluve. V závislosti od tohto ustanovenia platí, že predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré je potrebné na prevzatie užívania tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, napr. náložný list, skladištný list a pod. Určenie dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru, ktoré predávajúci odovzdáva kupujúcemu má dispozitívny charakter a zmluvné strany môžu toto ustanovenie vylúčiť alebo určiť okruh týchto dokladov odlišne.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Cob/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8107208646 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Irena Dobňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8107208646.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ireny Dobňákov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že dufart, jeho povrch je spevnený dlažbou, z prednej strany je uzavretý uzamykateľnou bránou a jeho časť je obostavaná múrmi nehnuteľnosti, cez ktorú prechádza. Nie je možné v danom prípade mať za to, že dufart je súčasťou stavby, ktorá ho obklopuje. Ide o účelovo oddelený objekt, ktorý v minulosti slúžil a aj v súčasnosti slúži výlučne na prechod. Z uvedených dôvodov, v súlade s citovanou judikatúrou má odvolací súd za to, že zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty cez dufart v zmysle § 151o, ods. 3 OZ, je možné.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24Co/148/2018 8112242178 03. 06. 2021 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2021:8112242178.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Mariany Muránskej, v spore žalobcov: 1/ U. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom T., Q. XX/A, 2/ E. F.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 37C/82/2010 2110202464 23.11.2011 JUDr. Igor Malý ECLI:SK:OSTT:2011:2110202464.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, v konaní pred sudcom JUDr. Igorom Malým, v právnej veci navrhovateľky: S., rod. W., nar. XX.X.XXXX, bytom L. zastúpená JUDr. Helenou Čerešňovou, advokátkou so sídlom Horné predmestie 216/16, Svätý Jur, proti odporcovi: I.
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3Tos/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6211010294 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Ryant ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6211010294.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Ryanta a sudcov JUDr. Aloj
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3Tos/121/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6214010100 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slavoj Sendecký ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6214010100.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slavoja Sendeckého a sudco
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 10Cb/1/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011899914 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Ondrišová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1011899914.24 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a členov senátu Mg
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Tos/13/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8116011593 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Bugeľ ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8116011593.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Bugeľa a sudcov JUDr. Petra Farkaša a
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Tos/29/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114010166 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Halkociová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8114010166.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Moniky Halkociovej a sudcov JUDr. Petra Tobi
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31CoKR/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111206276 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2111206276.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., Správca konkurznej podstaty úpadcu OK
MENU