Nájdené rozsudky pre výraz: sexuálne násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 992

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
70 dokumentov
9 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu trestného činu, tu sa krajský súd nestotožnil s názorom prvostupňového súdu. Zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto násilím, alebo hrozbou bezprostredného násilia, donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku, alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť. Objektom tohto trestného činu je právo človeka slobodne rozhodovať o svojom sexuálnom živote. V danom prípade z výpovede matky poškodeného plynie, že obžalovaný ho udrel niekoľkokrát a povedal mu, aby o tom nikomu nehovoril, lebo h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3To/39/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115011018 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Halkociová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8115011018.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Moniky Halk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Za situácie, keď boli splnené podmienky pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. môže súd znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za pokus trestného činu a ak vzhľadom na povahu a závažnosť pokusu má za to, že použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom, t. j. v prípade zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák. v rozpätí na sedem rokov až pätnásť rokov, by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Tak je tomu aj v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813010593 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Vranka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3813010593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Vranku
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre použitie postupu vedúceho k mimoriadnemu zníženiu trestu v zmysle § 39 ods. 1 Tr. zákona je potrebné, aby boli zistené také okolnosti prípadu alebo pomery na strane páchateľa, ktoré sú mimoriadne, niečím výnimočné a nevyskytujú sa často v iných obdobných prípadoch a zároveň, vzhľadom na ktoré by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej Trestným zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne, pričom na zabezpečenie ochrany spoločnosti by postačoval aj trest kratšieho trvania. Pod pojmom okolnosti prípadu sa rozumejú predovšetkým také skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť najmä povahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7To/8/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8417010393 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tobiaš ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8417010393.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tobiaša a s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vyjadril sa, že z lekárskeho hľadiska znásilnenie na ženskom pohlavnom orgáne viditeľné stopy v zmysle poranení môže zanechať ale nemusí, čo závisí od okolností prípadu. Či dôjde k zraneniu alebo nie závisí najmä od veľkosti intenzity útoku s tým, že čím je väčšia intenzita útoku a súčasne aj intenzita obrany tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku poranenia, čo je ale len hypotetický záver

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 1T/90/2011 4211010367 26.10.2012 JUDr. Petr Kaňa ECLI:SK:OSKN:2012:4211010367.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Kaňu a prísediacich RNDr. Alžbety Szabóovej a Márie Svrčekovej v trestnej veci obžalovaného E. N. pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné na hlavno
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Skutočnosť, že otec bol v čase rozhodovania súdu prvej inštancie vo vyšetrovacej väzbe, nemôže znamenať jeho oslobodenie od zákonnej vyživovacej povinnosti a ponechanie výživy maloletých detí len na ich matke. Vyživovacia povinnosť je totiž upravená Zákonom o rodine v ustanovení § 24 ods. 1 a § 62 ods. 1,2 Zákona o rodine, ktoré sú citované v rozsudku súdu prvej inštancie, a výška súdom určeného výživného sa odvíja od schopností, možností a majetkových pomerov rodičov s prihliadnutím na potreby detí ako aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o deti osobne stará. Posudzujúc hodnotenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12CoP/22/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4417209715 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Zmeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2018:4417209715.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Saz/1/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200418 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200418.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Marianna Hrabove
Kľúčové slová: žiadateľ o azylpredpoklady udelenia azyluudelenie azylu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Predpoklady udelenia azylu zákonodarca jednoznačne formuloval v ust. § 8 zákona o azyle. Sú nimi: 1/ opodstatnené 2/ obavy žiadateľa o azyl z 3/ prenasledovania 4/ z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, v dôsledku ktorých sa žiadateľ nechce alebo nemôže vrátiť do krajiny svojho pôvodu, resp. 5/ jeho prenasledovanie za uplatňovanie politických práv a slobôd. K udeleniu azylu môže teda dôjsť v zásade dvoch prípadoch: Jednak vtedy ak sú súčasne splnené predpoklady ad. 1/ - 4/, jednak za splnenia predpokladu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Saz/78/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012204608 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1012204608.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v prá
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd na verejnom zasadnutí prehral aj úvodnú časť obrazovo-zvukového záznamu z výsluchu poškodenej zo dňa 11.12.2019 od 00.00 -do 01.55 min. týkajúcu sa vyjadrenia poškodenej k zákonným poučeniam, ktorý korešponduje jeho doslovnému prepisu uvedenom v úvode strany na čl. 67, pričom z prehratého záznamu vyplýva, že poškodená na otázku vyšetrovateľky, či porozumela všetkým poučeniam len prikývla hlavou na znak súhlasu. Absentuje teda akékoľvek vyjadrenia poškodenej ku jej zákonným právam a najmä k právu odoprieť vypovedať podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. poriadku. Na jednej strane tak stojí podpí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6To/10/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8420010251 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emil Dubňanský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8420010251.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Du
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku, oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený. Výkladom predmetného ustanovenia možno dospieť k záveru, že odškodnenie sa o to viac neposkytuje tomu, kto bol v trestnom konaní stíhaný ako páchateľ trestného činu. 18. Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenie potom s poukazom na ust. § 5 ods. 1 ZOP je potrebné konštatovať, že celá suma odškodnenia v danom prípade prináleží len žalobcovi ako jedinému poškodenému. Aj keď podľa ust. § 2 ods. 2 písm. a) ZOP je otec žalobcu ako pozostalý manžel zahrnutý do o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22Co/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8117211884 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8117211884.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Ka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna zodpovednosť v zdravotníctve sa vyznačuje niektorými špecifikami, hoci samotná právna úprava zodpovednosti je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Napriek tomu na niektoré otázky, ktorých naplnenie je predpokladom pre vznik zodpovednosti je potrebné hľadať odpoveď v ustanoveniach iných úprav (najmä upravujúcich povinnosti zdravotníckych pracovníkov). V prípade zodpovednosti podľa § 420 Občianskeho zákonníka ide o všeobecnú zodpovednosť (zodpovednosť za výsledok, ktorej všeobecný výklad je uvedený v Komentári k ust. § 420 OZ). Predpokladom tejto zodpovednosti je poruše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/33/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7814203701 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7814203701.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Cakociho a
MENU